Veoneer och Volvo Cars slutför uppdelningen av samägda bolaget Zenuity

Stockholm, 2 juli 2020: Autotech-bolaget Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNE SDB) har slutfört uppdelningen av Zenuity, bolaget som samägts med Volvo Cars. Som en del av uppgörelsen får Veoneer IP licenser och stärker sitt team inom mjukvara och system med omkring 200 mjukvaruingenjörer som ansluter till bolaget från Zenuity.

Den 2 april publicerade Veoneer och Volvo Cars en preliminär överenskommelse om att dela upp mjukvarubolaget Zenuity, för att respektive bolag på ett mer effektivt sätt skulle få möjlighet att driva sina respektive strategier. Som en del av uppgörelsen får Veoneer IP licenser och utökar också det team som är inriktad mot utveckling och kommersialisering av mjukvara för avancerade förarassistanssystem (ADAS) som är riktad mot sk Collaborative Driving med omkring 200 mjukvaruingenjörer, baserade i Tyskland, USA och Sverige.

I enlighet med vad som tidigare offentliggjorts väntas avtalet ge Veoneer en årlig besparing på 30 - 40 miljoner USD. Som del av affären får Veoneer en betalning på cirka 15 MUSD.

”Under de kommande tio åren kommer närmare 90% av den tillgängliga marknaden bestå av system för avancerad förarassistans och sk Collaborative Driving. Jag vill ge ett varmt välkomnande till de personer som nu börjar på Veoneer. De kommer vara nyckelpersoner i vår strävan att bli ledande på denna växande marknad,” säger Jan Carlson, Veoneers ordförande, VD och koncernchef.
 

För ytterligare information
Thomas Jönsson, EVP Communications & IR, tel +46 (0)8 527 762 27
Ray Pekar, VP Investor Relations, Tel +1 (248) 794-4537
 

Veoneer, Inc. (NYSE: VNE and SSE: VNE SDB) är en världsledare inom autotech-branschen. Vi designar, tillverkar och säljer mjukvara, hårdvara och systemlösningar för passagerarsäkerhet, förarassistans, ’collaborative’ och autonom körning till fordonstillverkare globalt. Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Veoneer, som bildades 2018, bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer har 7600 medarbetare i 13 länder och huvudkontor i Stockholm. Under 2019 uppgick försäljningen till 1,9 miljarder USD. Veoneer är noterat på New York Stock Exchange och Nasdaq Stockholm.
 

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag: I meddelandet finns uttalanden som inte är historiska fakta, utan framåtblickande, så som de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter, händelser och utveckling så som Veoneer, Inc. eller dess ledning tror och antar kan inträffa i framtiden. Framåtblickande uttalanden grundas på nuvarande förväntningar, antaganden och tillgänglig data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro när vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Dock kan vi inte garantera att sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta, då framåtblickande uttalanden i sig beror på kända och okända risker och allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet avviker från det tilltänkta resultatet. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits, däribland generella ekonomiska förutsättningar och förändringar i den globala fordonsindustrin. För samtliga framåtblickande uttalanden i detta och i andra meddelanden åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Förutom den skyldighet vi har enligt lag, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser.

Prenumerera

Dokument & länkar