• news.cision.com/
  • Veoneer/
  • Veoneer utses av global biltillverkare till leverantör av nästa generations kamerasystem

Veoneer utses av global biltillverkare till leverantör av nästa generations kamerasystem

Report this content

Stockholm, 10 september 2019: Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNE SDB) världens största företag specialiserat på förarassistanssystem (ADAS) och autonom körning, och dess mjukvaru-JV Zenuity har av en global biltillverkare utsetts till att förse bilar i Europa med nästa generations monokamerasystem. 

Veoneers monokamerasystem har utformats för att uppfylla eller överträffa europeiska NCAPs 5-stjärniga säkerhetskrav. Veoneers system har fått högsta betyg för detektering av objekt, körfältsmarkeringar och vägkanter, var det finns fritt körutrymme, trafikljus och systemet stödjer även uppdatering av kartfunktioner. Veoneers system använder ’deep learning’ för att förbättra detekteringsalgoritmernas prestanda.

I systemet ingår Zenuitys mjukvara, som integrerar data från monokamerasystem och fordonens radarsensorer till att aktivera funktioner som nödbroms, adaptiv farthållning och andra förarassistansfunktioner.

Veoneer kommer börja leverera monokamerasystem till denna kund från år 2021.

”Vi är stolta över att ytterligare en globala biltillverkare utsett oss till att utveckla monokamerasystem,” säger Jan Carlson, ordförande, VD och koncernchef för Veoneer. ”Detta blir vår sjunde vision-kund och ett viktigt bevis för att våra lösningar i världsklass skapar tillit till mobilitet.”  

För ytterligare information
Thomas Jönsson, EVP Communications & IR, Tel +46 (0)8 527 762 27 
Ray Pekar, Investor Relations, Tel +1 (248) 794-4537

Veoneer designar och tillverkar hårdvara, mjukvara och systemlösningar för aktiv säkerhet, självkörande bilar, styrenheter och sensorer samt bromssystem. Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Veoneer, som bildades 2018, bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer har omkring 9200 medarbetare i 13 länder och huvudkontor i Stockholm. Under 2018 uppgick försäljningen till 2,2 miljarder USD. Bolaget är noterat på New York Stock Exchange och Nasdaq Stockholm.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag: I meddelandet finns uttalanden som inte är historiska fakta, utan framåtblickande, så som de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter, händelser och utveckling så som Veoneer, Inc. eller dess ledning tror och antar kan inträffa i framtiden. Framåtblickande uttalanden grundas på nuvarande förväntningar, antaganden och tillgänglig data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro när vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Dock kan vi inte garantera att sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta, då framåtblickande uttalanden i sig beror på kända och okända risker och allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet avviker från det tilltänkta resultatet. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits, däribland generella ekonomiska förutsättningar och förändringar i den globala fordonsindustrin. För samtliga framåtblickande uttalanden i detta och i andra meddelanden åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Förutom den skyldighet vi har enligt lag, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar