Analysguiden: Fokus på Freja eID – stark kundtillväxt

Verisec renodlar verksamheten genom en avyttring av icke- kärnverksamhet och väljer att fokusera helt på snabbväxande Freja eID. Avyttringen ger bolaget ett kapitaltillskott på 48 MSEK, vilket i kombination med sänkta kostnader gör att ledningen bedömer att bolaget inte behöver några ytterligare kapitaltillskott.

Kvarvarande verksamhet

Verisecs kvarvarade verksamhet kommer vara Freja eID och Verisec Services. Freja eID är i dag verksamt i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Storbritannien. Verisec Services är en enhet som hjälper kunden att skapa säkra tjänster som kan skräddarsys efter kundens behov.

Effektivisering och kostnadsbesparingar

I och med avyttringen bedömer ledningen att de kvarvarande kostnaderna i bolaget kan minskas med cirka 15 MSEK under 2020 och under 2021 med dryga 30 MSEK. Givet att Freja eID fortsätter växa i nuvarande takt bedömer ledningen att Verisec kan bli kassaflödespositivt utan ytterligare kapitaltillskott.

Bra kundtillväxt för Freja eID

I slutet av första kvartalet 2020 meddelade Verisec att 177 kunder och partners anslutit sig till Freja eID, motsvarande en tillväxt på 250% sedan början av 2019. I takt med att många jobbar hemifrån ökar också behovet av säkerhetslösningar och bolaget har märkt av en klart ökad mängd förfrågningar under de senaste måna- derna. Nyligen kunde bolaget också meddela att Freja eID inte- grerats med Office365. Givet den potential som finns om Freja eID börjar ta marknadsandelar anser vi att ett motiverat värde i dag ligger på 75 kr per aktie och att det finns en mycket stor uppsida om allt faller väl ut.

 

Läs hela analysen här: https

://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-verisec-fokus-pa-freja-eid-stark-kundtillvaxt

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka epost till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.verisec.com | www.frejaeid.com | www.verisec.com/sv/finansiell-info

Prenumerera