Analysguiden: Plattform för säkerhet

Verisec har lång erfarenhet av digitala identiteter och informa­tionssäkerhet. Bolaget är väl positionerat att kunna utnyttja den förväntade marknadstillväxten för digitala identiteter med sin tjänst Freja eID. (Publicerad 2018-02-14)

Verisec startades 2002 med målet att på ett säkert och enkelt sätt göra den digitala världen tillgänglig. Verisec har under åren varit marknadsledande på säkra inloggningsenheter till bankkunder, som SEB och Swedbank. Norden står idag också för majoriteten av bolagets omsättning. En internationell expansion har inletts, där övergången till nästa generations digitala säkerhetslösning är drivande. Genom produktfamiljen Freja har bolaget ett starkt erbjudande. Strategin fokuserar på att främst expandera inom EMEA, med tydligt fokus på den europeiska marknaden.

För att utnyttja affärsmöjligheten, som framväxten av de ekosystem av e-legitimationer skapat i Sverige, liksom i övriga nordiska länder, intitierade bolaget ett stort steg genom att ställa om mot denna nya affärsmöjlighet. Vår alltmer uppkopplade värld kommer att ställa allt större krav på säkerhet, varför det är troligt att marknaden kommer att kräva någon form av e-legitimation. Detta kommer drivas av olika krafter, givetvis genom kunderna, men också genom krav från olika instanser, däribland EU.

Genom lanseringen av Freja eID är Verisec väl positionerat för att ta del av en den förväntade tillväxten i marknaden. Efterfrågan på alternativ till de nu etablarade säkerhetslösningarna kommer att krävas. Den utveckling som skett i Sverige, kommer sannolikt att ske även internationellt, varför e-legitimering kommer att bli en global bransch, innefattande stora värden.

I vårt basscenario räknar vi med att Verisec når en status som ett framgångsrikt alternativ på den svenska marknaden, men vi ser även stor potential på andra marknader. Vi initierar bevakning med ett motiverat pris per aktien i basscenariot till 140 kronor.

Läs hela analysen här.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden.

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka epost till certifiedadviser@penser.se

Prenumerera