Bokslutskommuniké Verisec AB (publ) 1 januari – 31 december 2018

PERIODEN I SAMMANDRAG

Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 19,5 (16,0) MSEK
• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,2 (-4,9) MSEK
• Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -7,1 (-6,3) MSEK
• Periodens resultat uppgick till -7,2 (-6,4) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,6 (1,2) MSEK
• Per den 31 december 2018 uppgick likvida medel till 28,9 (18,1) MSEK
• Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,51 (-1,45) SEK

Helåret: 1 januari – 31 december 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 76,2 (61,0) MSEK
• Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -21,5 (-17,6) MSEK
• Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -28,4 (-22,4) MSEK
• Årets resultat uppgick till -29,4 (-22,8) MSEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20,0 (-13,7) MSEK
• Per den 31 december 2018 uppgick likvida medel till 28,9 (18,1) MSEK
• Årets resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -6,36 (-5,15) SEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2018

OKTOBER: Verisec slöt ett avtal avseende Freja eID med Vklass AB – Sveriges mest använda lärplattform för elever, lärare, föräldrar och skolledning, med cirka 700 000 användare.

NOVEMBER: Verisec och spelföretaget ATG (AB Trav och Galopp) slöt ett avtal som innebär att Freja eID kommer att läggas till som en av identifieringsmetoderna vid onlinespel. Den 1 januari 2019 infördes en ny lag som öppnar upp den svenska spelmarknaden för nya aktörer genom ett licensförfarande. Även aktörer som tidigare haft tillstånd att bedriva spelverksamhet, bland annat ATG, omfattas av de nya reglerna. Ett av kraven i den nya lagen är att alla onlinespelare måste registreras med en e-legitimation eller motsvarande. Som ett led i detta har ATG valt att införa Freja eID som en av identifieringsmetoderna, dels för registreringen av nya kunder men även för inloggning till ATG:s digitala speltjänster.

NOVEMBER: Verisec tecknade ett avtal som innebär att personal på en av landets största apotekskedjor kommer att använda Freja eID som e-tjänstelegitimation. Freja eID utgör en viktig komponent för arbetsgivare som måste uppfylla kraven i SAMBI:s (Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg) tillitsramverk.

NOVEMBER: Freja eID är ett steg närmare att bryta Sveriges beroende av en enskild e-legitimation. Sju myndigheter och kommuner (Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Umeå kommun, Hammarö kommun, Havs- och vattenmyndigheten, Tullverket samt Kronofogdemyndigheten) har under hösten anslutit sig till det nya statliga valfrihetssystemet för elektronisk identifiering, 2017 E-legitimering, som ger tillgång till Freja eID.

NOVEMBER: Verisec slöt avtal med sex svenska kommuner - Boxholms kommun, Kinda kommun, Vimmerby kommun, Ydre kommun, Åtvidabergs kommun och Ödeshögs kommun - genom deras samarbetsorganisation ITSAM. Kommunerna kommer att lägga till den mobila e-legitimationen Freja eID som ID-metod för medborgare, skolelever och kommunanställda.

DECEMBER: Verisec meddelade att de sponsrar ett forskningsprojekt vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa på Uppsala universitet. Freja eID kommer att användas för säker identifiering av deltagarna.

DECEMBER: Domstolsverket och Vetenskapsrådet anslöt sig till Valfrihetssystemet 2017 E-legitimering och får därmed tillgång till Freja eID.

DECEMBER: Verisec slöt avtal med ytterligare fyra svenska kommuner - Borgholms kommun, Ystad kommun, Mörbylånga kommun och Klippans kommun - som i och med detta kommer att lägga till Freja eID som identifieringsmetod för medborgare och anställda för åtkomst till kommunernas tjänster.

DECEMBER: Verisec slöt avtal med Järfälla kommun som i och med detta kommer att lägga till Freja eID som identifieringsmetod i sina system.

DECEMBER: Pensionsmyndigheten anslöt sig till det statliga valfrihetssystemet 2017 E-legitimering. Det innebär att de tog det första steget för att låta sina användare identifiera sig med Freja eID till myndighetens digitala tjänster.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

JANUARI: Spelinspektionen anslöt Verisecs e-legitimation Freja eID till sin nationella tjänst Spelpaus.se. På webbplatsen kan spelare med hjälp av sin e-legitimation välja att stänga av sig från spel om pengar samt från att ta emot marknadsföring från spelbolag.

JANUARI: Verisec slöt avtal med Nynäshamns kommun som kommer att lägga till Freja eID som identifieringsmetod till kommunens e-tjänster för medborgare och anställda.

KOMMENTAR FRÅN VD

Nytecknade avtal för tjänsten Freja eID slog nya rekord under fjärde kvartalet och visar på den starka underliggande efterfrågan för e-legitimationer på den svenska marknaden.

Vid inledningen av 2018 stod det klart att fokus under året skulle bli att teckna avtal med så många tjänsteleverantörer som möjligt. Bakgrunden är enkel. En e-legitimation behöver många tjänster för att skapa relevans och återkommande användning. Således har fokus varit på breda tjänster med stora användargrupper, och gärna tillsammans med organisationer som värdesätter de unika mervärden som tillförs av Freja eID. Under det fjärde kvartalet ökade tillströmningen dramatiskt med nästan ett trettiotal nya tjänsteleverantörer som vill erbjuda Freja eID till sina användare. Totalt för året tecknades ett drygt femtiotal avtal med såväl partners som tjänsteleverantörer.

Det tydliga intresset för att teckna avtal avseende Freja eID visar på den starka efterfrågan av alternativ till dagens monopol. Bearbetning av ännu icke anslutna tjänsteleverantörer kommer fortsätta även under närmsta kvartalen för att säkerställa att Freja eID blir relevant för alla våra användare.

Det fokus på strategiska partnerskap under de första tre kvartalen 2018 gav snabbt resultat då flertalet av tjänsteleverantörerna tillkom via dessa partnerskap och genom det Valfrihetssystem 2017 som tecknades med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) under tredje kvartalet.

Under 2019 kommer fokus succesivt delas mellan tjänsteleverantörer och marknadsföring mot användare. Min bedömning i dagsläget, är att detta skifte kommer att påbörjas efter sommaren och till stor del ske i partnerskap med våra tjänsteleverantörer. Denna strategi är förankrad med flera av nuvarande avtalspartners och kommer därtill upplevas som naturlig i förhållande till användarna.

Parallellt med Freja eID:s utveckling har även försäljningen av Freja ID och tredjepartsprodukter i andra regioner ökat. Att vår grundintjäning stärks under en period av intensivt förändringsarbete är ett styrkebesked, och visar samtidigt hur olika marknader mognar i olika takt.

Givetvis återstår mycket arbete för att fullborda transformationen till en mer renodlad tjänsteförsäljning baserat på Freja eID. Strategin ligger fast, och vi levererar i enlighet med den plan vi kommunicerat. Sammantaget är jag mycket nöjd med utvecklingen senaste kvartalet, och året som helhet.

Johan Henrikson, VD
Stockholm, februari 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
Epost: johan.henrikson@verisec.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2019, kl. 07:30 CET genom ovanstående persons försorg.

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka epost till certifiedadviser@penser.se.

Taggar:

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka epost till certifiedadviser@penser.se