Freja eID ökar tryggheten med ny tjänst för smarta städer

ConnectedZone är ett säkerhets- och övervakningssystem för publika miljöer. Systemet kopplar ihop användarens mobil med en busskur som utrustats med tekniska lösningar som gör det möjligt att snabbt kunna larma både i och i närheten av kuren om en akut situation skulle uppstå. För att säkerställa användarnas identitet kommer Freja eID+ att användas.

ConnectedZone är ett unikt trygghetskoncept för smarta städer utvecklat av Teleste, en global leverantör av videoövervakning och nätverkstjänster för publika miljöer och kollektivtrafik. ConnectedZone kombinerar användarens mobiltelefon med en uppkopplad digital tvåvägsskärm, som gör att systemets säkerhetsoperatörer kan kommunicera med busskuren på ett unikt sätt för att informera samt förebygga farliga situationer.

Freja eID+ används för att säkerställa användarens identitet, dels för smidigare registrering men också för att undvika oseriösa larmsamtal. Freja eID+ är den enda mobila e-legitimationen som har godkänts för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Stig Waldemarsson, Director Teleste VSI Scandinavia kommenterar:
”Den snabbväxande e-legitimationstjänsten Freja eID sammanfaller väl med Telestes vision för lanseringen av ConnectedZone. Freja eID har som oberoende e-legitimationstjänst inga speciella intressen förutom att tillhandahålla elektronisk identifikation, vilket gör dem till en bra och pålitlig partner.”

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Att elektroniska identitetshandlingar används för att göra publika miljöer i den fysiska världen säkrare för oss som vistas där vittnar om hur e-legitimationens användningsområden kommer att öka i takt med att samhället digitaliseras. Vi har bara sett början av utvecklingen inom smarta städer och allt talar för att detta område blir ännu en drivkraft för behovet av en modern e-legitimation som Freja eID.”

För mer information, vänligen kontakta:
Stig Waldemarsson, Director Teleste VSI Scandinavia
Mobil: +46 705 60 00 41
Epost: stig.waldemarsson@teleste.com

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
Epost: johan.henrikson@verisec.com

Om Teleste
Teleste erbjuder ett integrerat produkt- och tjänstesortiment som gör det möjligt att skapa och driva ett samhälle med bättre nätverk. Våra lösningar levererar TV- och bredbandstjänster till ditt hem, säkerställer din säkerhet på offentliga platser och vägleder dig i din användning av kollektivtrafiken. Med solid branscherfarenhet och en drivkraft för innovationer är vi ett ledande internationellt företag inom bredbands-, säkerhets- och informationsteknik och relaterade tjänster. Vi når våra kunder genom ett globalt nätverk av kontor och partners. År 2018 uppgick Telestes nettoomsättning till 250 miljoner euro och företaget hade i genomsnitt cirka 1 400 anställda. Teleste är noterat på Nasdaq Helsingfors. För mer information, se www.teleste.com och följ @telestecorp på Twitter. 

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka epost till certifiedadviser@penser.se.

Taggar:

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka epost till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.verisec.com | www.frejaeid.com | www.verisec.com/sv/finansiell-info

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar