Lidingö stad väljer Freja eID Plus

IT-säkerhetsföretaget Verisec har slutit avtal med Lidingö stad som i och med detta kommer att lägga till e-legitimationen Freja eID Plus som identifieringsmetod för åtkomst till kommunens e-tjänster för medborgare och anställda.

Freja eID är en mobil e-legitimation tillgänglig i tre tillitsnivåer. Den högre nivån, Freja eID Plus, har godkänts för det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation av DIGG - Myndigheten för digital förvaltning. Freja eID är därmed den enda mobila e-legitimationen som fyller alla krav för såväl privat användning för medborgare som för e-tjänstelegitimering för offentligt anställda.

Satsningar på digitalisering inom de kommunala verksamheterna ökar verksamhetens beroende av att användarnas identitet kan säkerställas. Lidingö stad kan nu erbjuda sina användare Freja eID Plus – en framtidssäkrad e-legitimation för medborgare, skolelever och tjänsteutövare.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”I det digitaliseringsarbete som nu pågår för att öka tillgänglighet och effektivitet inom skola, vård, omsorg och andra kommunala ansvarsområden är säkerställda identiteter en central del. Allt fler kommuner ser fördelarna med att erbjuda sina användare Freja eID Plus som är statligt granskad och kvalitetsmärkt. Eftersom Freja eID också stöder många tekniska standarder, som exempelvis SAML2, kan den användas i många fler system än andra etablerade e-legitimationer.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@verisec.com

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se.

Taggar:

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka epost till certifiedadviser@penser.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar