Nytt statligt avtal förenklar för medborgare och myndigheter att välja Freja eID+

IT-säkerhetsföretaget Verisec, som ligger bakom Sveriges enda statligt kvalitetsgranskade mobila e-legitimation, har godkänts som legitimationsutfärdare samt tecknat avtal med E-legitimationsnämnden inom ramen för 2017 E-legitimering – ett nytt statligt valfrihetssystem för elektronisk identifiering.

Alla myndigheter, kommuner och landsting kan nu enkelt teckna avtalet 2017 E-legitimering och få tillgång till en framtidssäkrad e-legitimering kopplad till de e-legitimationsutfärdare som ingår i avtalet. För att ingå i Valfrihetssystem 2017 måste e-legitimationen vara granskad av staten och motsvara kraven för kvalitetsmärket ”Svensk e-legitimation”, ett godkännande som Freja eID+ fick den 17 januari i år.

Tanken med valfrihetssystem som upphandlingsform är att förenkla för medborgare att välja mellan olika leverantörer och utfärdare i offentliga tjänster. Ett valfrihetssystem förenklar också upphandling och avtalshantering för myndigheterna, då de inte behöver teckna enskilda avtal med varje e-legitimationsutfärdare.

I samband med avtalstecknandet avser Verisec även att ansluta Freja eID+ till den offentliga identitetsfederationen för stark autentisering, Sweden Connect. Det kommer att förenkla ytterligare för myndigheterna att införa Freja eID+ i sina e-tjänster.

Sweden Connect används också inom ramen för eIDAS – EU:s system för e-legitimering över landsgränserna. Genom att bli en aktör inom Sweden Connect tar Verisec också ett stort steg mot att kunna publicera Freja eID+ som godkänd svensk e-legitimation i Europa.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Detta är en viktig milstolpe. Nu när det blir enklare för medborgare att välja Freja eID+ för e-legitimering tror vi många kommer att upptäcka fördelarna med att ha full kontroll över sin e-legitimation, något som gör Freja eID+ unikt med möjligheten att själv styra vilka tjänster som är aktiverade för e-legitimering. Även möjligheten att se sin egen användarhistorik i Mina Sidor ger användaren en helt ny nivå av trygghet. Att det också blir enklare för myndigheter att börja använda Freja eID+ och att vi tar ett steg närmare att bli en europeisk e-legitimation är naturligtvis också något vi är mycket glada över.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
Epost: johan.henrikson@verisec.com

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Taggar:

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka epost till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.verisec.com | www.frejaeid.com | www.verisec.com/sv/finansiell-info

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar