Bristfälligt underhåll av brandvarnare leder till falsk säkerhet

Jämfört med vårt nordiska grannland Danmark så är svenskarna mycket bättre på att installera rökdetektorer, enligt en färsk studie från YouGov. Men allt är inte perfekt kan undersökningen avslöja; Var fjärde hushåll glömmer att byta batterier i sina brandvarnare och hela 37 procent har ingen brandsläckare i hemmet.


Bilden är ungefär densamma i hela landet berättar Michael Peterson som representerar Sveriges största larmföretag Verisure Securitas Direct i form av säkerhets- och smarthemkommunikatör.

- Eld kan vara mycket farligt, därför finns det alla skäl i världen att se till att ens brandvarnare och brandsläckare fungerar så bra som möjligt och att det finns tydliga rutiner för samtliga medlemmar av hushållet i händelse av en brand.

Enligt en ny studie från YouGov gjort på uppdrag av Verisure Securitas Direct så anger 96 procent av svenskarna att de har en rökdetektor. Vilket är mycket högt i jämförelse med de flesta andra länder och så även jämfört med till exempel Danmark där endast 80 procent av danskarna har en brandvarnare. Men att sätta upp en brandvarnare är inte ett engångsjobb, säger säkerhetsexpert Michael Peterson och fortsätter:

- Det är mycket viktigt att du underhåller din brandvarnare och kommer ihåg att byta batterier minst en gång om året. Alltför ofta när vi gör nyinstallationer ute hos våra kunder så finner vi rökdetektorer som har slut på batterier eller som är för gamla för att kunna fungera korrekt. Och vi får dessvärre stöd för detta i vår senaste undersökning där hela 26 procent av svenskarna svarar att de glömmer att byta batterier i sina brandvarnare.

Men brandsäkerheten i ett hem slutar inte med en fungerande rökdetektor.

- Jag rekommenderar starkt att man även skaffar en brandsläckare samt en brandfilt. Och fler än 1 av 3 svenska hem saknar dessa enkla släckningsverktyg som kan förhindra att elden sprider sig, vilket gör mig orolig. I många fall kan även brandsläckaren vara den avgörande skillnaden mellan små eller mycket stora materiella skador. Dessutom bidrar ofta en brandsläckare och brandfilt till att undvika personskador och livshotande situationer, avslutar Michael Peterson.

6 enkla tips och råd för ett brandsäkert hem:

  • Kontrollera att du har brandvarnare i ditt hem. Minst en i varje sovrum och minst en på varje våning. Rökdetektorer ska sitta i taket och minst 130 cm från väggen.
  • Ett ännu bättre alternativ är att installera sammankopplade brandvarnare som skickar signaler till varandra vid brand, larmet går då i hela bostaden och därmed varnas alla samtidigt.
  • Kontrollera att du har en brandsläckare och gärna även en brandfilt så att du har möjlighet att släcka branden innan den sprider sig (en hink vatten är ofta inte tillräckligt).
  • Överväg att investera i smarta sammankopplade rökdetektorer som är direkt anslutna till en övervakad larmcentral, då ökar möjligheten till att få rätt hjälp snabbt om något händer.
  • Se till att alla i familjen vet var de ska mötas upp utanför hemmet i händelse av brand (t.ex. på trottoaren framför huset) för på så vis snabbt kunna säkerställa att alla hunnit komma ut.
  • Om sovrummen ligger på översta våningen är det en god idé att ha en alterntiv utrymningsväg än husets trappa, t ex en väggfast stege i anslutning till en balkong.

* YouGov undersökningen finns att tillgå om så önskas och lämnas ut på begäran. 

Michael Peterson, Head of Corporate Communications & Media Relations at Verisure Securitas Direct +46 (0)733 22 18 14 eller på michael.peterson@verisure.com 

Verisure Securitas Direct

Verisure Securitas Direct, är med 1,7 miljoner kunder en ledande leverantör av säkerhet och trygghet för hem och företag i 13 länder i Europa och Sydamerika. Verisure-konceptet omfattar hela värdekedjan - från utveckling, design och försäljning till installation, service och en 24/7 professionell övervakningstjänst.

I Sverige har över 260 000 kunder valt larmtjänster från Verisure Securitas Direct. Den svenska verksamheten leds från Linköping där en certifierad larmcentral bemannas dygnet runt, årets alla dagar. Verisure Securitas Direct Sverige sysselsätter uppemot 1000 medarbetare och omsätter cirka 1Mdrkr. För mer information besök  www.verisure.se 


Media

Media

Dokument & länkar