Först brandvarnardagen, därefter julefrid

När höstmörkret infaller och julen närmar sig så är det mysigt att kura ihop i hemmets varma vrå till skimret av tända ljus och TV- eller datorskärmens sken. Men det är inte bara mysfaktorn som stiger lagom till julen utan även risken för brand i hemmet.


En väl fungerande rökdetektor/brandvarnare kan vara skillnaden mellan liv och död. Och enligt Brandskyddsföreningen så omkommer varje år närmare 100 personer i bränder runtom i Sverige. De flesta av dem dör hemma. Därför beslutade Nordiska Ministerrådet 2010 att den 1 december ska vara en återkommande nationell brandvarnardag.

Men brandsäkerheten i ett hem slutar inte med en fungerande rökdetektor.

"Förutom det självklara i att montera upp minst en brandvarnare/rökdetektor på varje våningsplan så rekommenderar jag starkt att man skaffar en brandsläckare samt en brandfilt. Och fler än 1 av 3 svenska hem saknar dessa enkla släckningsverktyg som kan förhindra att elden sprider sig, vilket gör mig orolig. I många fall kan även brandsläckaren vara den avgörande skillnaden mellan små eller mycket stora materiella skador. Dessutom bidrar ofta en brandsläckare och brandfilt till att undvika personskador och livshotande situationer," säger Michael Peterson, säkerhetskommunikatör på Verisure Securitas Direct och fortsätter:

"Viktigt är också att komma ihåg att av de brandvarnare som redan sitter uppe så är det väldigt många som inte fungerar, vilket ofta beror på att batteriet är slut. Det visade en undersökning som gjordes av Råd&Rön för en tid sedan. Därför är brandvarnardagen ett utmärkt tillfälle att testa så att batterierna är fräscha och att de fungerar. Ett fungerande brandskydd kan vara skillnaden mellan liv och död."

7 enkla tips och råd för ett brandsäkert hem:

 • Kontrollera att du har brandvarnare i ditt hem. En i varje sovrum och minst en på varje våning. Rökdetektorer ska sitta i taket och minst 130 cm från väggen.
 • Testa brandvarnaren regelbundet och byt batterier minst en gång per år.
 • Ett ännu bättre alternativ är att installera sammankopplade brandvarnare som skickar signaler till varandra vid brand, larmet går då i hela bostaden och därmed varnas alla samtidigt.
 • Kontrollera att du har en brandsläckare och gärna även en brandfilt så att du har möjlighet att släcka branden innan den sprider sig (en hink vatten är ofta inte tillräckligt).
 • Överväg att investera i smarta sammankopplade rökdetektorer som är direkt anslutna till en övervakad larmcentral, då ökar möjligheten till att få rätt hjälp snabbt om något händer och då vet du också att de alltid fungerar
 • Se till att alla i familjen vet var de ska mötas upp utanför hemmet i händelse av brand (t.ex. på trottoaren framför huset) för på så vis snabbt kunna säkerställa att alla hunnit komma ut.
 • Om sovrummen ligger på översta våningen är det en god idé att ha en alterntiv utrymningsväg än husets trappa, t ex en väggfast stege i anslutning till en balkong.

Brandvarnardagen 1:a december

Brandvarnardagen är en temadag som infaller den 1 december varje år. Hela Norden uppmärksammar brandvarnaren den här dagen. Medborgare runt om i Norden påminns om att testa sina brandvarnare så att man vet att de fungerar.

Om Brandvarnare (källa: Brandskyddsföreningen)

Brandvarnare De flesta bostadsbränder inträffar på natten. En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring. Den reagerar på den livsfarliga röken och varnar dig. Alla brandvarnare som får säljas i Sverige måste uppfylla en fastställd internationell teknisk standard och vara CE-märkta. Grundkraven är att de ska vara konstruerade och tillverkade enligt gällande harmoniserad EU-standard (SS-EN 14604), vara typprovade och CE-märkta.

Hur många brandvarnare behöver du?

 • Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.
 • Brandvarnare bör placeras i eller intill sovrum. Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det omöjligt att höra en brandvarnare in till varje sovrum.
 • Placera brandvarnare nära köket, där det är vanligt att bränder börjar, dock inte i kök eller badrum, då risken för oönskade larm ökar.
 • Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 m2. Dessutom bör avståndet mellan två brandvarnare inte vara större än 12 meter.

Det är när du sover som du är som mest försvarslös mot rök och brand!

Var ska du montera brandvarnarna?

 • Brandvarnarna placeras i taket och helst mitt i rummet, men minst 50 cm från vägg.
 • Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
 • Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna.
 • Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
 • Om det inte går att montera i tak, kan brandvarnare monteras på vägg, cirka 15 cm från taket. Väggmontage kan fördröja tiden för aktivering.
 • Följ leverantörens anvisningar hur brandvarnare ska monteras.

Glöm inte att testa brandvarnarna när du monterat upp dem!

Kontroll och skötsel

 • Testa brandvarnaren, genom att trycka på testknappen, minst en gång i månaden samt efter längre bortavaro.
 • Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på testknappen kan batteriet vara slut, och då behöver du byta ut det. Hjälper inte batteribyte – byt ut brandvarnaren.
 • Gör rent brandvarnarna en gång per år eller om de larmar utan anledning.
 • Rengör brandvarnarna genom att dammsuga med en mjuk borste och torka av utsidan med en lätt fuktad trasa.
 • En brandvarnare som är smutsig invändigt blir känsligare och larmar oftare utan anledning.
 • Om rengöring inte hjälper ska du byta ut brandvarnaren.
 • Byt batteri i brandvarnarna när de varnar för dåligt batteri eller inte fungerar.
 • Om du har brandvarnare med inbyggt batteri kan du inte byta batteriet, utan behöver byta hela brandvarnaren.

För mer information kontakta:

Michael Peterson, Head of Corporate communications & media relations at Verisure Securitas Direct +46 (0)733 22 18 14 eller på michael.peterson@verisure.com

Om Verisure och Securitas Direct (Sverige)

Verisure Securitas Direct är en ledande leverantör av uppkopplade hem- och brandlarm och smart funktionalitet för hemmet och företaget. Företagets 1,9 miljoner kunder är fördelade över 14 länder i Europa och Sydamerika. Verisure Sverige är med drygt 300,000 kunder marknadsledande. Verisure-konceptet omfattar hela värdekedjan - från utveckling, design och försäljning till installation, service och en 24/7 professionell övervakningstjänst. I Sverige har mer än 260,000 hushåll och 60,000 företag valt larmtjänster från Verisure Securitas Direct. Den svenska verksamheten leds från Linköping där en certifierad larmcentral bemannas dygnet runt, årets alla dagar. Det svenska företaget sysselsätter närmare 1,000 medarbetare och omsätter cirka 1,3 miljarder kronor. För mer information besök: www.verisure.se

Media

Media