Ny app-baserad vattendetektor redo att spara konsumenter och försäkringsbolag miljoner

En ny vattendetektor som utvecklats av Verisure Securitas Direct kan spara konsumenter och försäkringsbolag miljoner. Detektorn – som kan sända push notiser via Verisure appen - meddelar användaren omedelbart om en läcka uppstår. Detektorn övervakas också professionellt via Verisures larmcentral, vilken kan vidta åtgärder för kundens räkning om så behövs.

Konsumenter och försäkringsbolag spenderar enorma summor varje år för att täcka kostnaderna för vattenskador i hemmen. Förra året betalade försäkringsbolagen i Sverige ut mer än 2 miljarder kronor för förluster orsakade av vattenläckage.

Översvämningar är inte heller den enda faran för husägare. Små, oupptäckta vattenläckor i köket eller källaren kan utvecklas till allvarliga problem som kan orsaka mögel om de inte upptäcks i tid.

"Vi förväntar oss en hel del från den här nya enheten, som är en del av vår ständigt växande tjänsteplattform för det uppkopplade och skyddade smarta hemmet. Det kommer att göra en stor skillnad och minska problemet med vattenskador i svenska hem". Det säger Michael Peterson på Verisure Securitas Direct.

Vattendetektorn placeras i riskområden som till exempel i köket där lämpliga platser inkluderar under diskbänken och diskmaskinen samt bakom kylskåpet. Källare är ett annat känsligt område. Där är det inte bara risk för översvämning, utan i flera fall är det även platsen för hemmets säkringsdosa samt vatten- och golvvärmeanslutningar.

"Du vill att detektorn ska placeras på platser som du sällan får en chans att kolla. Det är ofta där som vi ser kritiska vattenskador. Vad börjar som en liten läcka kan orsaka stor skada om den går oupptäckt", berättar Michael Peterson och fortsätter: "Vi tror att vi kan minska förekomsten avsevärt av de allvarligaste typerna av skador som uppstår i hemmen. Detta kommer att vara till en stor hjälp för konsumenterna och är också goda nyheter för försäkringsbranschen.

Den smarta vattendetektorn kan också vara en välkommen bonus för ägare av fritidsbostäder, vilka ofta står tomma i flera veckor i taget.

Hur det fungerar

Ett antal vattendetektorer placeras i riskområden. Varje detektor har en liten tråd som kan upptäcka även små mängder vatten. De kommer att upptäcka en läcka från kylen eller frysen, eller en plötslig ökning av grundvatten i källaren.

Om vatten detekteras, så skickas ett meddelande direkt till användaren via en smartphone app. Anmälan går också direkt till en övervakad larmcentral, där professionell hjälp kan ringa kunden eller sätta in en akut åtgärd. Om hemmets ägare är på semester eller på annat sätt inte är hemma, kommer en vakt skickas ut för att besöka hemmet och kontrollera läckan.

Typiska riskområden

Kök

• Ett högriskområde och det viktigaste rummet att installera en vattendetektor i huset eller lägenheten. Trettio procent av alla hem-vattenskador inträffar i köket. Risken för skador har ökat under de senaste 10 åren på grund av en ökning av köksmaskiner med en direkt ansluten vattenförsörjning.

Där rören är anslutna

• Moderna hus har ofta ett skåp eller visst område i huset med de flesta av röran till vattenförsörjning, golvvärme etc. Detta är ett område med hög risk för läckage. Placera detektorn i skåpet/området, utan att belasta den på ledande metallytor och se till att den tar emot en signal.

Värmeenheter som använder vatten

• Detektorn är även användbar för att upptäcka läckor, särskilt om uppvärmningsanordningen - exempelvis en panna eller värmepump - är placerad i ett rum som saknar ett vattentät golv eller avlopp. I varje fall gör den stora volymen vatten som lagras i en värmepanna det viktigt att vara medveten om eventuella läckage, oavsett golvtillstånd.

Michael Peterson, Head of Corporate Communications & Media Relations at Verisure Securitas Direct +46 (0)733 22 18 14 eller på michael.peterson@verisure.com


Verisure Securitas Direct är en ledande leverantör av uppkopplade hem- och brandlarm och smart funktionalitet för hemmet och företaget. Företagets 1,8 miljoner kunder är fördelade över 13 länder i Europa och Sydamerika. Verisure Sverige är med drygt 300,000 kunder marknadsledande. Verisure-konceptet omfattar hela värdekedjan - från utveckling, design och försäljning till installation, service och en 24/7 professionell övervakningstjänst. I Sverige har mer än 260,000 hushåll och 60,000 företag valt larmtjänster från Verisure Securitas Direct. Den svenska verksamheten leds från Linköping där en certifierad larmcentral bemannas dygnet runt, årets alla dagar. Det svenska företaget sysselsätter närmare 1,000 medarbetare och omsätter cirka 1,3 miljarder kronor. För mer information besök: www.verisure.se

Media

Media

Dokument & länkar