Ny undersökning visar: Var tredje svensk har inte koll på batterierna i brandvarnaren

Den 1 december infaller brandvarnardagen som ska påminna oss om att se till att vi har fungerande brandvarnare i våra hem. Trots att hela 94 procent av svenskarna har brandvarnare har en tredjedel inte kollat batteriet under det senaste året. Det visar en ny undersökning genomförd av YouGov på uppdrag av Verisure Securitas Direct.Inför julens helger med levande ljus är det extra viktigt att ha koll på hemmets brandvarnare. Den 1 december, i samband med första advent när vi tänder mer ljus än någonsin, påminns vi just om vikten av att ha fungerande brandvarnare. Sverige har en bra täckning av brandvarnare i hemmen – hela 94 procent av svenskarna har brandvarnare installerat. Det visar en ny undersökning genomförd av YouGov på uppdrag av Verisure Securitas Direct, Sveriges och Europas största leverantör av larmlösningar och tjänster för det smarta hemmet. Undersökningen visar dock att var tredje svensk inte har koll på batterierna: var fjärde svensk har inte har bytt batteri i brandvarnaren under de senaste elva månaderna och sju procent vet inte. Oroande, menar Verisures säkerhetsinformatör:

– Det är en allvarlig säkerhetsrisk, och som vi ser i undersökningen, också ett vanligt problem att svenskar glömmer att byta batterier. Det ger en falsk känsla av säkerhet och kan leda till allvarliga konsekvenser. På de flesta brandvarnare bör man byta batterier var elfte till tolfte månad, säger Michael Peterson, säkerhetsinformatör på Verisure Securitas Direct.

Var femte orolig för levande ljus
I undersökningen framgår det att många svenskar känner oro för brand (56%) och hela tre av fem har en brandsläckare i hemmet. Oron för brand är större än till exempel oron för inbrott (16%) eller vattenskador (15%). Var femte svensk är orolig för att levande ljus ska orsaka brand men mer oroliga är svenskarna, nära två av fem, för att elektroniska apparater med något fel ska orsaka brand. Men endast 13 procent av svenskar känner oro för att glömma spisen på.

Norrlänningar är mest ”brandsmarta”
Hela 99 procent av boende i norra Sverige har brandvarnare och de ha även bäst koll på batterierna. Hela 77 procent har bytt batterier i deras brandvarnare under de senaste elva månaderna. De investerar även mest i brandsläckare – 72 procent har brandsläckare.

Stockholmare lägger däremot inte ner lika mycket tid på brandsäkerhet. I landet investerar de minst i brandsläckare; hela 45 procent av stockholmare saknar brandsläckare och de har även färre brandvarnare. Åtta procent av stockholmarna har inte någon brandvarnare och hela 30 procent har inte bytt batterier i sina brandvarnare under de senaste elva månaderna.

Barnfamiljer med äldre barn satsar mer på brandsäkerhet
Barnfamiljer med äldre barn är mer måna om brandsäkerheten. Familjer med barn från sju år och upp har oftare brandvarnare (97%) jämfört med andra hushåll utan barn och med småbarn. 75 procent barnfamiljer med barn från sju år har brandsläckare, jämfört med småbarnsföräldrar (0-6 år) där endast 64 procent har brandsläckare.


Nyckelfakta ur undersökningen:

 • 94% av svenskarna har brandvarnare, 97% av familjer med barn i hemmet från 7 år, 99% av norrlänningar och 92% av stockholmarna

 • 26% har inte bytt batteri i brandvarnaren under de senaste elva månaderna och 7% vet inte
 • 77% av norrlänningar och 63% av stockholmare har bytt batterier i deras brandvarnare under de senaste elva månaderna

 • 56% av svenskar är oroliga för brand i hemmet, 16% känner oro för inbrott och 15% för vattenskador • 63% av kvinnor och 48% män är oroliga för brand
 • 37% oroar sig mest för att elektroniska apparater med något fel ska orsaka brand, 21% för att glömma levande ljus ska orsaka brand och 13% för att glömma spisen på
 • 61% av svenskarna har en brandsläckare i hemmet, 72% av norrlänningar och 54% av stockholmarna har en brandsläckare i hemmet
 • 64% av familjer med barn 0-6 år i hemmet och 75% med barn från 7 år har brandsläckare


Tips från säkerhetsinformatören – förebygg brand i hemmet:

 • Kontrollera att du har brandvarnare i ditt hem, på varje våningsplan och gärna i varje rum. Se även till att brandvarnare är placerad minst 50 centimeter från väggen i taket


 • Byt batterier omkring var elfte månad och kontrollera regelbundet att brandvarnarna fungerar, även efter semestrar då batterierna kan ha tagit slut
 • Se till att du har en brandsläckare eller en brandfilt så du kan släcka branden innan den sprider sig
 • Överväg att sprida ut flera rökdetektorer som är sammankopplade och kan kommunicera med varandra, för att kunna varna familjemedlemmar i olika delar av hemmet oavsett var branden startar
 • Överväga att ha brandvarnare som är kopplade mot en larmcentral som kan larma brandkåren om huset står tomt eller ett barn är ensamt i hemmet


Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 29 – 30 oktober 2014 har sammanlagt 1006 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18-74 år i Sverige. Resultaten är representativa för befolkningen.

Media

Media