Så förebygger du brand i din mobilladdare

Report this content

Bränder orsakade av mobil- och datorladdare blir allt mer förekommande i takt med den ökande mängden elektronik i hemmen.  Genom några få enkla åtgärder kan du förhindra risken och minimera skadorna om olyckan skulle vara framme.


Elfel orsakar uppemot 1300 bostadsbränder per år enligt uppgifter från Trygg-Hansa. En orsak till dessa bränder är elapparater som överhettas eller används på fel sätt. Fungerande brandvarnare är grundstenen i hemmets brandskydd. En generell rekommendation är minst en brandvarnare i varje sovrum och att man byter batterier i dem minst en gång om året.

Dra ut och stäng av
Enligt Michael Peterson från Verisure Securitas Direct så finns det flera saker man kan göra för att förebygga brandrisken i hemmets alla elapparater. 

-       Tänk på att alltid dra ut laddaren ur stickkontakten när du laddat färdigt din mobiltelefon, läsplatta eller dator. Låt dem heller inte ligga i soffan, sängen eller andra ställen som lätt kan fatta eld. Det är också bra att helt stänga av apparater som vanligtvis står i standbyläge, som exempelvis TV:n. 

-       En fjärrstyrd stickkontakt, så kallad smart plug, som du kopplar till dina elapparater och styr med mobilen är ett bra alternativ för den som enkelt vill kontrollera att apparaterna verkligen är avstängda, avslutar Michael Peterson.

Med Verisure Securitas Direct 7 enkla tips kan du förbättra brandsäkerheten i hemmet:

  • Låt inte laddare ligga i sängen, soffan eller nära andra brännbara material.
  • Använd bara godkända laddare.
  • Dra ut laddaren när du laddat klart din mobil eller dator, eller använd en fjärrstyrd stickkontakt som du styr med mobilen för att kontrollera och stänga av dina elapparater när du inte är hemma.
  • Kontrollera att du har brandvarnare i ditt hem. Minst en i varje sovrum och minst en på varje våning. Rökdetektorer ska sitta i taket och minst 130 cm från väggen.
  • Sammankopplade brandvarnare som skickar signaler till varandra vid brand är ett bra alternativ till vanliga brandvarnare. Överväg att investera i rökdetektorer som är direkt anslutna till en övervakad larmcentral. Då ökar möjligheten till att få rätt hjälp snabbt om något händer, även då ingen är hemma.
  • Se till att inte överbelasta förgreningsuttagen hemma. Om flera förgrenare kopplas samman finns risken att man ansluter fler apparater än vad uttaget är gjort för. Detta kan orsaka överhettning med brand som följd.  
  • Kontrollera att du har en brandsläckare och gärna även en brandfilt så att du har möjlighet att släcka branden innan den sprider sig.

Michael Peterson, Head of Corporate Communications & Media Relations at Verisure Securitas Direct +46 (0)733 22 18 14 eller på michael.peterson@verisure.com


Om Verisure och Securitas Direct (Sverige)

Verisure Securitas Direct är en ledande leverantör av uppkopplade hem- och brandlarm och smart funktionalitet för hemmet och företaget. Företagets 1,8 miljoner kunder är fördelade över 13 länder i Europa och Sydamerika. Verisure Sverige är med drygt 300,000 kunder marknadsledande. Verisure-konceptet omfattar hela värdekedjan - från utveckling, design och försäljning till installation, service och en 24/7 professionell övervakningstjänst. I Sverige har mer än 260,000 hushåll och 60,000 företag valt larmtjänster från Verisure Securitas Direct. Den svenska verksamheten leds från Linköping där en certifierad larmcentral bemannas dygnet runt, årets alla dagar. Det svenska företaget sysselsätter närmare 1,000 medarbetare och omsätter cirka 1,3 miljarder kronor. För mer information besök: www.verisure.se

Dokument & länkar