Aktiefonden ODIN Finland i topp i Europa

Avkastningen från 15-års jubilerande aktiefonden ODIN Finland ligger i topp jämfört med andra aktiefonder på de största marknaderna i Europa. Det visar statistik från Moneymates databas. Framgångsformeln är den långsiktiga investeringsfilosofin och satsningen på att hitta rätt undervärderade aktier.

För aktiefonden ODIN Finland är den genomsnittliga årliga nettoavkastningen 27,9 procent sedan starten för 15 år sedan. För jämförelsens skull kan det vara värt att notera att jämförelseindexet ”bara” stigit med dryga 10 % årligen. Under 2005 steg fonden med 42 procent, en bra bit högre än referensindex på 30 procent. Förvaltaren Truls Haugen har följt den finska aktiemarknaden sedan 1996 då han började som analytiker på ODIN Fonder och har förvaltat ODIN Finland sedan år 2000. Han menar att den stabila utvecklingen av ODIN Finland till stor del beror på ODINs strategi och investeringsfilosofi. – Vi investerar i undervärderade företag där vi ser möjligheter till god värdetillväxt. I Finland finns det många sådana företag och vi har lyckats hitta dem. Samtliga av ODINs fonder under egen förvaltning har slagit sina jämförelseindex sedan start. Att hålla fast vid strategin och hela tiden följa den uttalade investeringsfilosofin har visat sig långsiktigt framgångsrikt även om det många gånger innebär att gå sin egen väg. Under IT-yrans år i slutet 1990-talet var till exempel ODIN Finland inte med på tåget. Ett beslut som Truls Haugen fick förklara många gånger – Vi valde att hålla vår linje. Vi trodde helt enkelt inte att det fanns så högt värde i företagen och inte heller att de var undervärderade, så vi stod utanför den rådande hypen. Det var tufft när referensindex stack ifrån oss under 1998 och vi låg efter fram till mars 2000, men i dag tror jag våra andelsägare är glada att vi höll ut. Referensindex till ODIN Finland, OMX Helsinki CAP har ännu inte tagit igen nedgången från mars 2000. Det krävs en ökning på ytterligare 35 procent för att komma till samma nivå. ODIN Finland har däremot gett över 140 procent i avkastning på de knappt sex åren sedan IT-toppen. Även om Finland och Norge är grannländer och har en gemensam gräns, så finns det både geografiska och kulturella skillnader mellan länderna. Framför allt talas det två helt olika språk i länderna. Hur klarar du detta? – Största delen av det material som jag behöver för mina analyser gällande den finska ekonomin och de finska företagen finns att tillgå på engelska. Då jag besöker företag I samband med placeringar, talar de flesta ledningsgruppmedlemmar antingen engelska eller svenska. Produkterna och tjänsterna som företagen producerar avviker inte särskilt mycket från det vi är vana med i Norge. Mekaniken och industrin är densamma oavsett om produktionen sker i Norge, Finland, Kina eller Polen. Man kunde tänka sig att de bästa förutsättningarna för att klara sig som Finlandsförvaltare skulle finnas hos en finsk förvaltare. Är det inte svårt att sköta en fond som placerar i Finland från Oslo? – Nej, tvärtom. Eftersom jag inte dagligen behöver vara i centrum av händelserna, så undviker jag på sätt och viss onödig marknadsoro och rykten. Jag kan observera allt lite som en utomstående. Såhär influeras jag inte av aktiemarknadens tillfälliga svängningar. Jag kan konsentrera mig på de faktorer som jag utgående ur ODINs placeringsfilosofi anser vara viktiga, konstaterar ODIN Finlands förvaltare Truls Haugen till slut. Om ODIN Fonder: ODINs fonder förvaltas av ODIN Förvaltning AS som ägs till 100 procent av Spare Bank1 Gruppen i Norge. ODIN Fonder är en av Norges största aktiefondförvaltare med verksamhet i Sverige sedan starten 1990. Tyngdpunkten ligger framför allt på aktiefondsförvaltning med nordiska aktier. ODINs fonder består enbart av företag som är aktivt utvalda från respektive marknad. Investeringsstrategin är värdeorienterad och tar hänsyn till företagens ekonomiska bas och möjligheter till utveckling på lång sikt. I Finland representeras ODIN Fonder av Fondtorget Ab som hör till Veritas-gruppen.

Media

Media

Dokument & länkar