Bolagsstämman valde två nya medlemmar till Veritas Pensionsförsäkrings förvaltningsråd

Veritas Pensionsförsäkrings ordinarie bolagsstämma den 11 maj 2011 valde två nya medlemmar till bolagets förvaltningsråd. Bolagsstämman fastställde bokslutet och beviljade medlemmarna i bolagets förvaltningsråd och styrelse samt dess verkställande direktör ansvarsfrihet för redovisningsåret 2010.

Bolagsstämman fastställde antalet förvaltningsrådsmedlemmar till 28. Direktör Niclas Pada valdes som efterträdare till verkställande direktör Håkan Anttila. Direktör Per-Edvin Persson ersätter kanslichef Christoffer Grönholm fram till bolagsstämmans slut år 2012.

Följande medlemmar som var i tur att avgå från förvaltningsrådet omvaldes fram till bolagsstämman år 2014:
         administrationschef Ulrika Ahlbäck
         verkställande direktör Ove Grandell
         investeringschef Tony Karlström
         verkställande direktör Pekka Nuutinen
         ombudsman Leila Kurki (FTFC)
         ekonomist Erkki Laukkanen (FFC)
        informatör Susanne Paetau (FTFC)
        ekonom Helena Pentti (FFC)

Till förvaltningsrådet hör också förvaltningsdirektör Ulla Achrén, verkställande direktör och kommerseråd Peter Boström, ekonomieråd Erik Bärnas (EK), verkställande direktör Jannica Fagerholm, direktör Jörgen Grandell (EK), verkställande direktör Ann-Sofi Hurme, typograf Tomas Jung (FFC), vice verkställande direktör Henrik Karlsson, vice verkställande direktör Wilhelm Liljeqvist, verkställande direktör Fredrik Lindeman, förbundssekreterare Henri Lindholm (FFC), diplomekonom Göran Meinander (AKAVA), verkställande direktör Stefan Mutanen, verkställande direktör Tuomas Pere (EK), verkställande direktör Harry Serlo (EK), verkställande direktör Monika Wikeström-Virtanen (EK), kammarråd Henry Wiklund och verkställande direktör Patrik Wikström (EK).

Som revisorer för redovisningsåret 2011 fungerar CGR Dan Jungar och CGR Kari Niukko och som suppleanter revisionssamfundet KPMG Oy Ab och CGR Kurt Mangs.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter
Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 5501 600, 050 343 2299
Bolagsjurist Kaisa Forsström, tfn 010 5501 785, 050 5858 228

Veritas Pensionsförsäkrings förvaltningsmodell är beskriven på www.veritas.fi. Årsberättelsen för år 2010 har publicerats på www.veritas.fi/arsberattelse2010.

Avsändare
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 636 6046

Veritas Pensionsförsäkring är proffs på arbetspensionsförsäkring. Vi har erfarenhet av skötsel av lagstadgade pensionsförsäkringar sedan år 1962, då lagen om arbetspension trädde i kraft. Veritas Pensionsförsäkring erbjuder personlig, yrkeskunnig och heltäckande service i ärenden som gäller arbetspensioner och trivsel i arbetet. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på webbplatsen www.veritas.fi.

Dokument & länkar