En ny medlem i Veritas Pensionsförsäkrings styrelse

Veritas Pensionsförsäkrings förvaltningsråd valde vid sitt höstmöte den 26 november 2010 bolagets styrelse för år 2011. Som ny styrelsemedlem valdes ekon. mag. Markus Jussila som är vd för Kust-Österbottens Företagare samt för Österbottens Företagarförening. Diplomekonom Kurt Häggblad avgår i sin tur från styrelsen i slutet av december månad 2010. Som förvaltningsrådets ordförande fortsätter kommerseråd Peter Boström och till viceordförande omvaldes ombudsman Leila Kurki. Också val- och belöningsutskottets medlemmar omvaldes.

Till Veritas Pensionsförsäkrings styrelse hör år 2011: vd Kaj-Gustaf Bergh (EK), ekonomichef Anders Dahlbäck (Akava), vd Stig-Erik Herrgård, enhetschef Eivor Huldén, koncerndirektör Hannu Louhi (EK), vd Markus Jussila, vd Anders Nordman, organisationssekreterare Anita Spring (FFC), ombudsman Ralf Sund (FTFC), skattmästare Kjell Sundström, professor Peter Wetterstein samt ombudsman Johan Åström (EK). Expert Piia Alvesalo (EK), chefsekonom Olli Koski (FFC) och vd Jan Nybom är ersättare. 

Förvaltningsrådet omvalde också vid sitt höstmöte medlemmarna till val- och belöningsutskottet för år 2011. Som val- och belöningsutskottets ordförande fortsätter förvaltningsrådets ordförande kommerseråd Peter Boström. Som medlem i utskottet fortsätter ombudsman Leila Kurki (FTFC) och som hennes ersättare fortsätter grafiker Tomas Jung (FFC). Ombudsman Johan Åström (EK) fortsätter också som ordinarie medlem i valutskottet och som hans ersättare valdes vd Harry Serlo (EK).  

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING

Marknadskommunikation

 

Tilläggsuppgifter

Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 343 2299
Bolagsjurist Kaisa Forsström, tfn 010 5501 785, 050 585 8228 

Avsändare

Kommunikatör Nadine Aschan, tfn 010 5501 814, 044 099 0996

Veritas Pensionsförsäkring är proffs på arbetspensionsförsäkring. Vi har erfarenhet av skötsel av lagstadgade pensionsförsäkringar sedan år 1962, då lagen om arbetspension trädde i kraft. Veritas Pensionsförsäkring erbjuder personlig, yrkeskunnig och heltäckande service i ärenden som gäller arbetspensioner och trivsel i arbetet. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på webbplatsen www.veritas.fi.

 

Dokument & länkar