God avkastning för Veritas placeringar under årets första kvartal – aktierna avkastade 5,8 procent

  • Veritas Pensionsförsäkrings placeringar avkastade totalt 2,4 procent under årets första kvartal
  • Bäst avkastade de noterade aktierna, 6,5 procent
  • Solvensgraden stärktes till 28,8 procent av ansvarsskulden och solvensställningen till 2,5 i förhållande till solvensgränsen

Samtliga placeringsslag utvecklades väl, men aktierna gav under årets första kvartal den bästa avkastningen, 5,8 procent. ”De inhemska aktierna utvecklades gynnsamt men särskilt väl presterade den amerikanska aktiemarknaden. Våra noterade aktier gav totalt en avkastning om 6,5 procent”, redogör placeringschef Veronica Törnwall för det gångna kvartalet.

Marknadsläget är fortsatt osäkert och ekonomin ser svag ut framöver i Finland och hela Europa. ”Osäkerheten i kombination med en låg räntenivå gör det svårt att förutspå lika goda avkastning för resten av året”, analyserar Törnwall framtidsutsikterna.

Ränteplaceringarna gav en avkastning om 0,8 procent och fastighetsplaceringarna 1,5 procent. På ett längre perspektiv har Veritas nominella årliga medelavkastning varit 6,0 procent (från år 1997). Under de senaste tio åren har avkastningen varit i medeltal 6,1 procent. Realavkastningen under samma tidsperioder var 4,1 procent och 3,8 procent.

Enligt de nya solvensbestämmelserna som trädde i kraft 1.1.2013 består bolagets solvenskapital av det tidigare verksamhetskapitalet och utjämningsbeloppet. Veritas solvens förbättrades med nästan fem procentenheter dels på grund av nämnda ändring, dels på grund av det goda placeringsresultatet. I slutet av mars var Veritas solvensgrad 28,8 procent jämfört 24,1 procent vid årsskiftet. Solvensställningen var 2,5 (2,4).

Uppgifterna om kvartalsresultatet 1–3/2013 är inte reviderade.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Bilagor: Resultatöversikt 1–3/2013

Tilläggsuppgifter:
Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 3432 299
Placeringschef Veronica Törnwall, tfn 010 5501 812, 040 514 7229
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 5501 786, 050 5930 138

Avsändare:
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 6366 046

Veritas Pensionsförsäkring är en växande arbetspensionsförsäkrare, vars verksamhet grundar sig på personlig kontakt med kunden. Som en pålitlig partner tänker vi framåt för kundens del och erbjuder alltid den för honom bästa försäkringslösningen. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på www.veritas.fi.

Taggar:

Dokument & länkar