Gör en insats för miljön och välj det elektroniska pensionsutdraget!

Veritas Pensionsförsäkring uppmanar alla finländare att göra ett miljövänligt val: att registrera sig som användare av det elektroniska pensionsutdraget. Varje år postas det cirka 3 miljoner pensionsutdrag i Finland som lagda på rad skulle räcka från Finland ända till Grönland. I webbtjänsten www.arbetspension.fi kan var och en göra en insats för miljön och avstå helt från pensionsutdraget som skickas per post. Hittills har endast cirka en procent valt det elektroniska utdraget.

Pensionsutdragen för år 2011 finns nu att läsas i webbtjänsten www.arbetspension.fi. Det elektroniska pensionsutdraget kan kontrolleras på webben redan nu, medan pappersutdragen postas mellan april och november. Även om det inte finns något att korrigera i utdraget, lönar det sig ändå att registrera sig som användare av det elektroniska utdraget och avstå helt från pappersutdraget.

– Av de finländare som får pensionsutdraget har bara en procent valt det elektroniska utdraget, vilket känns som en väldigt liten andel i ett land som anses som ett informationssamhälle. Det postas cirka 3 miljoner pensionsutdrag i Finland varje år. Ett utdrag består i snitt av 4 pappersark, vilket innebär att det årligen används cirka 12 miljoner ark av papper på pensionsutdragen. Om arken lades efter varandra skulle de räcka från Finland ända till Grönland! säger pensionsrådgivare Pirta Eräpuro från Veritas Pensionsförsäkring.

– Vi är väldigt glada för att vår egen personal är medveten om sitt miljöansvar och fyra av fem redan använder det elektroniska pensionsutdraget.

Det elektroniska pensionsutdragets fördelar är bland annat att det innehåller en uppskattning av både ålders- och invalidpensionsbeloppet oavsett personens ålder. Det elektroniska pensionsutdraget är redan tillgängligt för alla finländare.

Utredningstiden för pensionsutdraget blir kortare

På sitt pensionsutdrag ser kunden hur mycket pension han eller hon har tjänat in för arbete inom den privata sektorn fram till slutet av år 2010. På webben kan man också se det uppskattade beloppet av den kommande pensionen.

– Det är viktigt att kontrollera pensionsutdraget eftersom den kommande arbetspensionen grundar sig på dess uppgifter, säger Pirta Eräpuro

Ännu i år är arbetspensionsanstalterna skyldiga att reda ut uppgifter som fattas eller anges felaktigt på pensionsutdraget för de senaste sju åren. Om det är frågan om äldre uppgifter måste den anställda själv lägga fram ostridiga bevis på att anställningen funnits. I praktiken innebär det att man ska ha ett arbets- eller löneintyg eller motsvarande dokument.

– Pensionsanstalternas utredningstid blir ett år kortare för varje år som går tills den är fem år. Det betyder att den anställda från och med år 2013 måste ha ostridiga bevis om anställningar längre bak i tiden än fem år för att kunna registrera dem.

– Därför borde också de som har länge kvar till pensionen – 30- och 40-åringar – kolla redan nu att alla uppgifter om de allra första anställningarna och även alla kortjobb är rätt registrerade.

Tilläggsuppgifter:
Pirta Eräpuro, Veritas Pensionsförsäkring, tfn 010 5501 874

Avsändare:
Kommunikatör Elina Saarinen, tfn 010 5501 932, 045 1340 603

Fakta om pensionsutdraget:

  • Alla finländare i åldern 18–67 år som arbetat inom den privata sektorn, dvs. cirka tre miljoner personer, får årligen ett pensionsutdrag från sin pensionsanstalt.
  •  Är man miljömedveten kan man avstå helt och hållet från pappersutdraget och övergå till att enbart använda det elektroniska pensionsutdraget på adressen www.arbetspension.fi. Man kan logga in i tjänsten med sina bankkoder. Pappersutdragen skickas i etapper mellan april och november.
  •  Målet med pensionsutdraget är att få finländarna att kontrollera uppgifterna i utdraget eftersom de ligger till grund för den kommande arbetspensionen.
  •  Skyldigheten att reda ut anställningsuppgifter ligger inte enbart hos pensionsanstalten, utan den flyttas gradvis till den anställda själv. År 2011 är pensionsanstalten skyldig att reda ut uppgifter som fattas eller anges felaktigt för de senaste sju åren. Om det är frågan om ännu äldre uppgifter måste den anställda själv ha ostridiga bevis till exempel på att en anställning som fattas från pensionsutdraget faktiskt funnits, i praktiken ett arbets- eller löneintyg eller motsvarande dokument.
  •  Pensionsanstaltens utredningstid förkortas årligen med ett år tills den är fem år. Detta innebär att från och med år 2013 måste den anställda ha ostridiga bevis om anställningar längre bak i tiden än fem år för att kunna registrera uppgifter om dem.
  • Uppgifter om anställningar inom den offentliga sektorn finns inte med på pensionsutdraget. De tas med för första gången år 2012. 
  • Från och med år 2012 finns ett pensionsutdrag som innehåller både den privata och den offentliga sektorns arbete alltid tillgängligt på webben. Därutöver får de som senast arbetat inom den privata sektorn ett utdrag per post vart tredje år och över 60-åringar varje år.

Veritas Pensionsförsäkring är proffs på arbetspensionsförsäkring. Vi har erfarenhet av skötsel av lagstadgade pensionsförsäkringar sedan år 1962, då lagen om arbetspension trädde i kraft. Veritas Pensionsförsäkring erbjuder personlig, yrkeskunnig och heltäckande service i ärenden som gäller arbetspensioner och trivsel i arbetet. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på webbplatsen www.veritas.fi.