Korrigering: Veritas Pensionsförsäkrings solvens 28,1 procent

På grund av ett mänskligt misstag har det uppkommit ett fel i vår solvensuträkning på det resultatmeddelande som sänts ut tisdagen 30 april. Veritas korrigerade solvenskapital 31.3.2013 är 524,5 miljoner euro, det vill säga 28,1 procent (24,1 procent 31.12.2012) av ansvarsskulden. Solvensställningen blir då 2,4 (2,4).

Vi beklagar felet,

Veritas Pensionsförsäkring
marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter:
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 5501 786, 050 5930 138

Avsändare:
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 6366 046

Veritas Pensionsförsäkring är en växande arbetspensionsförsäkrare, vars verksamhet grundar sig på personlig kontakt med kunden. Som en pålitlig partner tänker vi framåt för kundens del och erbjuder alltid den för honom bästa försäkringslösningen. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på www.veritas.fi.

Taggar: