Mod och risktagande lönar sig

Report this content

Riksdagsledamot Jani Toivola coachar unga till att förverkliga sina drömmar

Torsdagen den 13 oktober firas den nationella dagen för misslyckanden (finska “Epäonnistumisen päivä”). Trots namnet strävar temadagen efter en positiv förändring: att ändra den rådande kulturen i vårt samhälle och att göra misslyckanden mer accepterade. Framgång och framför allt företagsamhet kräver ju ofta risktagande och inlärning genom misstag.

Även Jani Toivola, första periodens riksdagsledamot och själv också företagare, efterlyser en förändring i vår kultur. De unga borde uppmuntras till att lyfta fram sig själva och att ta vara på sina egna drömmar. Toivola, som lär skolelever livskunskaper och självförtroende, har märkt hur hög tröskeln är för finländare att föra fram sina egna åsikter. I skolornas undervisningsplaner skulle han vilja baka in mera träning om hur man målmedvetet kan förverkliga sina drömmar. “Man borde lära ut mer mod och öppenhet till de unga. Nyckeln till företagsamhet är ju att till och med flytta berg för att nå sina mål”, funderar Toivola.

Genom svårigheter mot stjärnorna

Riksdagsledamoten har också själv uppnått framgång genom misslyckanden och svårigheter. Ända sedan han var liten drömde Toivola om att bo utomlands, men flytten till Spanien som 19-åring gick dock inte riktigt enligt planerna. “Det gick totalt fel; jag var för blyg och känslig, och jag tog så att säga mjölktåget hem till Finland”, minns Toivola. Han gav dock inte upp, utan gav sig ut i den stora världen på nytt ett par år senare. Toivola, som hade lärt sig av sitt misslyckande och blivit starkare, hade en lyckad studietid i USA. Han känner att upplevelsen förberedde honom för hans liv i dag. Blygheten är numera historia, och Toivola är framme på många estrader, från tv till Arkadiebacken. Med sitt eget exempel vill Toivola visa hur långt man kan komma med mod och beslutsamhet. Toivola har också märkt en förändring i den nya generationens attityder: “Det är intressant att det som motiverar unga att bli företagare är inte längre i första hand pengar, utan möjligheten att förändra världen.”

Zest-ambassadörerna lär ut livskunskaper till skolelever

Även Veritas Pensionsförsäkring är med och sporrar unga till företagsamhet. Zest-projektet som Veritas sponsorerar strävar efter att uppmuntra ungdomar i klass 7–9 att lita på sina egna talanger och att förverkliga sina drömmar. Kändisar som lyckats med sin karriär och sina livskunskaper, bland dem Jani Toivola, reser runt i skolor för att lära ut kommunikationsfärdigheter och berätta vad man själv kan göra för att få ett meningsfullt och lyckligt liv. Zest-teamet har under programmets nio verksamhetsår redan gjort över 1 400 skolbesök.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter
Zest-kontaktperson Pia Kallio, tfn 010 550 1985, 045 139 3852

Avsändare
Kommunikatör Maria Hokkinen, tfn 010 550 1722, 050 560 0151

Veritas Pensionsförsäkrings uppgift som arbetspensionsförsäkrare är att tänka framåt. Vi tryggar framtid, vare sig framtiden är i morgon, nästa år eller om 20 år. Ett engagemang i ungdomsverksamhet är för oss en satsning på framtiden. Vår målsättning är att uppmuntra unga till att utveckla sina sociala kompetenser och färdigheter att fatta mogna beslut och därmed förebygga utslagning. Genom att understöda långsiktigt ungdomsarbete arbetar vi för ett tryggare samhälle. För tilläggsinformation se www.veritas.fi.