Närmare 2 000 arbetstagares pensionsförsäkringar flyttar till Veritas

Report this content

Cirka tre hundra företag valde Veritas Pensionsförsäkring som sitt arbetspensionsbolag under den sista överflyttningsperioden för lagstadgade pensionsförsäkringar år 2011. Med de överflyttade försäkringarna tog Veritas sig an skötseln av närmare 2 000 finländares lagstadgade pensionsskydd.

”Vi har gjort det bästa resultatet i bolagets historia i inkommande arbetstagarförsäkringar, både vad gäller årsnivå och enskild överflyttningsperiod. Veritas får in en lönesumma om 77 miljoner euro under årets sista överflyttningsperiod, vilket är alla tiders resultat för ett bolag i vår storlek”, kommenterar försäljningsdirektör Michael Röllich överflyttningsrörelsen år 2011.

”Särskilt nöjd över resultatet kan man vara när man tänker på det allmänna ekonomiska läget och hur den inverkar på företagsverksamheten i Finland. Företagsledarna ser oss som en stabil och pålitlig partner”, analyserar Röllich.

Som netto växer den lönesumma som Veritas försäkrar med 32 miljoner euro. Det medför en ökning om 7 miljoner euro i bolagets ArPL-premieinkomst.

Byte av pensionsbolag möjligt en gång per år

Företagen kan flytta sina lagstadgade arbetspensionsförsäkringar från ett arbetspensionsbolag till ett annat i december, mars, juni eller september. Försäkringen måste dock stanna i samma bolag minst ett år innan den kan flyttas igen. De nu överflyttade försäkringarna träder i kraft 1.1.2012.

År 2011 var överflyttningarnas andel av arbetspensionsbolagens ArPL-försäkringsstock 5,5 procent och av ArPL-premieinkomsten 3,8 procent. Det betyder att sammanlagt cirka 8 000 ArPL-försäkringar flyttades från ett pensionsbolag till ett annat år 2011. Med försäkringarna flyttades cirka 400 miljoner euro i ArPL-försäkringsavgifter.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter
Försäljningsdirektör Michael Röllich, tfn 040 519 7696

Avsändare
Kommunikatör Elina Saarinen, tfn 010 550 1932, 045 134 0603

Veritas Pensionsförsäkring är proffs på arbetspensionsförsäkring. Vi har erfarenhet av skötsel av lagstadgade pensionsförsäkringar sedan år 1962, då lagen om arbetspension trädde i kraft. Veritas Pensionsförsäkring erbjuder personlig, yrkeskunnig och heltäckande service i ärenden som gäller arbetspensioner och trivsel i arbetet. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på webbplatsen www.veritas.fi.