Omval av Veritas Pensionsförsäkrings förtroendeorgan

 

Veritas Pensionsförsäkrings förvaltningsråd valde vid sitt höstmöte den 25 november 2011 om samtliga styrelsemedlemmar till bolagets styrelse för år 2012. Förvaltningsrådets nuvarande ordförande fortsätter i sina uppgifter. Också val- och belöningsutskottets medlemmar omvaldes.

Som förvaltningsrådets ordförande fortsätter kommerseråd Peter Boström. Sakkunnig inom arbetskraftspolitik Leila Kurki omvaldes till förvaltningsrådets viceordförande.

Till Veritas Pensionsförsäkrings styrelse hör år 2012: vd Kaj-Gustaf Bergh (EK), ekonomichef Anders Dahlbäck (Akava), vd Stig-Erik Herrgård, enhetschef Eivor Huldén, vd Markus Jussila, koncernchef Hannu Louhi (EK), vd Anders Nordman, organisationssekreterare Anita Spring (FFC), ombudsman Ralf Sund (FTFC), vd Kjell Sundström, professor Peter Wetterstein samt expert Johan Åström (EK). Regionchef Piia Alvesalo (EK), chefsekonom Olli Koski (FFC) och vd Jan Nybom är ersättare.

Förvaltningsrådet omvalde också vid sitt höstmöte medlemmarna till val- och belöningsutskottet för år 2012. Som val- och belöningsutskottets ordförande fortsätter förvaltningsrådets ordförande kommerseråd Peter Boström. Förvaltningsrådets viceordförande, sakkunnig inom arbetskraftspolitik Leila Kurki (FTFC) och expert Johan Åström (EK) fortsätter som medlemmar i utskottet. Kurkis ersättare är typograf Tomas Jung (FFC). Vd Harry Serlo (EK) är ersättare för Åström.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter
Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 343 2299
Bolagsjurist Kaisa Forsström, tfn 010 5501 785, 050 585 8228

Avsändare
Kommunikatör Elina Saarinen, tfn 010 5501 932, 045 134 0603

 

Veritas Pensionsförsäkring är proffs på arbetspensionsförsäkring. Vi har erfarenhet av skötsel av lagstadgade pensionsförsäkringar sedan år 1962, då lagen om arbetspension trädde i kraft. Veritas Pensionsförsäkring erbjuder personlig, yrkeskunnig och heltäckande service i ärenden som gäller arbetspensioner och trivsel i arbetet. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på webbplatsen www.veritas.fi.

Dokument & länkar