Veritas och Folkhälsans gemensamma analys visar: Företagarna har en alldeles för hög stressnivå

Företagarna tar väl hand om sina anställdas välbefinnande, men struntar i sin egen arbetshälsa, visar Livsstilsanalysen som genomförts hos en grupp företagare i Joensuu. Analysen baserar sig på en mätning av frekvensen mellan hjärtslagen och den visar att ett beklagligt stort antal företagare lider av allt för mycket stress utan tillräckliga perioder av återhämtning under dagen – faktum är att återhämtning inte sker ens på natten. Det pilotprojekt som Veritas Pensionsförsäkring och Folkhälsan tillsammans genomfört hade som målsättning att stöda företagarnas ork i arbetet och deras personliga välbefinnande.

Firstbeat-analysen baserar sig på ett dataprogram som analyserar hjärtslagen och de fysiologiska ändringar som sker i hjärtslagsfrekvensen. Testpersonen bär en pulsmätare i tre dygn och mätningen sker således under helt vanliga dagar – inte i testförhållanden. Analysen mäter grafiskt förhållandet mellan stress och återhämtning, vilket berättar om balansen mellan arbete, sömn och fritid under dygnet.

I Veritas och Folkhälsans pilotprojekt deltog 21 företagare från Joensuu. Nästan alla sov dåligt, även om de tidsmässigt skulle ha sovit tillräckligt. Endast en fjärdedel hälsomotionerade.

För största delen av företagarna kom de höga stressnivåerna inte som någon överraskning. Företagarna är ofta väl medvetna om situationen, men vet inte riktigt vad de kunde göra för att förbättra läget, säger Folkhälsans forskningsläkare Bjarne Östman.

Att sänka stressnivån kan bero på små saker, såsom att man inte svarar på e-postmeddelanden sent på kvällen eller att man tar små pauser under dagens lopp, i form av en liten promenad till exempel.

Överlånga arbetsdagar och avsaknaden av återhämtning som minskar på stressnivån ökar företagarnas risk att insjukna i högt blodtryck, diabetes, hjärtsjukdomar och kan t.o.m. leda till för tidig död, fortsätter Östman. Därför är det viktigt att företagarna satsar på sitt personliga välbefinnande.

Varje företagare som deltagit i analysen får vid feedbackstillfället en personlig rapport och rekommendationer för delområden som man borde tänka mera på både i arbetet och på fritiden. För att följa upp hur man lyckats i livsstilsändringen görs ett uppföljningstest och en analys sex månader senare.

Transportföretagare Jussi Pesonen: Bra att någon intresserar sig för företagarens välbefinnande

Veritas Pensionsförsäkring har redan en tid oroat sig för företagarnas arbetshälsa.

Företagarna gör ofta långa dagar utan att tänka på sin egen hälsa. Eftersom företagaren samtidigt är sin egen arbetsgivare, får inte det egna välbefinnandet den uppmärksamhet det behöver, säger Anne Haapa-alho, servicechef på Veritas Företagstjänster. Vi har i praktiken märkt hur svårt det ofta är för företagaren att tänka på sig själv och delta i projekt som detta och utveckla det egna välbefinnandet.

Trafikanten Jussi Pesonen (Pejun Kuljetus Oy) kom gärna med när han från Veritas sida erbjöds möjligheten till analysen.

Jag tycker det är bra att någon intresserar sig för företagarnas välbefinnande, konstaterar Jussi Pesonen. Som transportföretagare arbetar jag själv ofta långa dagar, och då händer det att nätterna blir korta. För mig personligen var det väldigt överraskande att se att vissa situationer förorsakade en klar topp i stresskurvorna, samtidigt som det inte skedde tillräcklig återhämtning under nattsömnen.

Jag fick nu klara direktiv om vad jag kunde göra, små ändringar såsom bl.a. ha pauser och öka på motionsmängder. Det kommer att vara intressant att se efter sex månader hur det artar sig i uppföljningstestet, säger Pesonen.

Pilotprojektet bland joensuu-företagarna visar klart att det finns behov för liknande arbetshälsoverksamhet bland företagare. Veritas och Folkhälsan fortsätter att utveckla konceptet vidare och ordnar motsvarande projekt tillsammans med företagare också annanstans i landet.

Tilläggsuppgifter:

Veritas Pensionsförsäkring, Företagstjänster, servicechef Anne Haapa-alho, tfn 010 550 1673

Folkhälsan, forskningsläkare Bjarne Östman, tfn 050 343 5202

Pejun Kuljetus, företagare Jussi Pesonen, tfn 0400 983 463

www.folkhalsan.fi

www.veritas.fi

www.firstbeat.fi

Taggar:

Dokument & länkar