Veritas Pensionsförsäkring har sålt kontorsbyggnaden Sola Business Valley till fastighetsinvesteringsbolaget RREEF

Veritas Pensionsförsäkring har sålt kontorsbyggnaden Sola Business Valley i Alberga i Esbo. Den nya ägaren är RREEF Investment GmbH, ett fastighetsinvesteringsbolag som ägs av Deutsche Asset Management. Köpesumman var cirka 70 miljoner euro.

Sola Business Valley byggdes 2011–2012 och är beläget intill köpcentret Sello i Alberga i Esbo. De viktigaste hyresgästerna är Schneider Electric, Aditro och Lujatalo, vilka alla har huvudkontor i Sola.

Veritas köpte Sola, som byggdes av Lujatalo Oy, år 2011 medan byggnadsarbetet fortfarande pågick och som en del av köpet förhandlades att en av huvudhyresgästerna ska etablera sig i huset.

”Starka hyresgästrelationer är bland de viktigaste resurserna för pensionsbolaget för att skapa värde i fastighetshetsinvesteringar. Som ett enskilt investeringsobjekt i Veritas portfölj är objektet emellertid stort, och därför beslutade vi att sälja det nu, när projektet är slutfört och marknadsläget är gynnsamt för försäljning”, säger Peter Karlsson, fastighetsdirektör på Veritas.

Säljarens kommersiella rådgivare var CBRE Finland, medan Krogerus Advokatbyrå var juridisk rådgivare. Newsec svarade för köparens kommersiella rådgivning och Hannes Snellman Advokatbyrå för den juridiska sidan.

Sola Business Valley ligger vid utmärkta trafikförbindelser i korsningen av Ring I och Åbo motorväg samt i den omedelbara närheten av Alberga järnvägsstation. Alla sex våningar i den E-formade byggnaden kan delas enkelt, och därför lämpar den sig som lokal för företag av olika storlek och typ.

Kontorsbyggnaden har beviljats LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)-miljöcertifikatet på guldnivå. Byggnaden, som håller huvudkontorsnivå, är för närvarande uthyrd till 100 procent och dess totala yta är 16 936 kvadratmeter.

Alberga i Esbo är en av huvudstadsregionens viktigaste kontors-, detaljhandels- och bostadskoncentrationer. Utöver moderna kontorsbyggander har området ett förstklassigt utbud av kommersiella tjänster tack vare köpcentret Sello.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation


Mer information:

Veritas Pensionsförsäkring

Fastighetsdirektör Peter Karlsson, tfn +358 50 561 9545, peter.karlsson@veritas.fi

CBRE Finland Oy

Managing Director Joni Koski, tfn +358 40 1959 188, joni.koski@cbre.com


Veritas Pensionsförsäkring är proffs på arbetspensionsförsäkring. Vi har erfarenhet av skötsel av lagstadgade pensionsförsäkringar sedan år 1962, då lagen om arbetspension trädde i kraft. Veritas Pensionsförsäkring erbjuder personlig, yrkeskunnig och heltäckande service i ärenden som gäller arbetspensioner och trivsel i arbetet. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på adressen www.veritas.fi.

CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), är ett Fortune 500- och S&P 500-företag, vars huvudkontor ligger i Los Angeles, och är världens största service- och investeringsföretag inom fastighetsbranschen (mätt med 2014 års omsättning). Företaget sysselsätter över 52 000 personer (utan partnerföretag) och betjänar fastighetsägare, investerare och hyresgäster via ett globalt nätverk med över 370 verksamhetsställen (utan partnerföretag). CBRE:s branscher är fastighetshandel och fastighetsuthyrning samt strategiska konsulttjänster för dessa, företagstjänster, fastighets-, lokal- och projekthantering, fastighetsfinansiering, finansförvaltning, bedömningar, forskning och konsultverksamhet. Läs mer på vår webbplats www.cbre.com.

Taggar: