• news.cision.com/
  • Veritas/
  • Veritas Pensionsförsäkring köper Sola Business Valley-fastigheten av Lujatalo Oy

Veritas Pensionsförsäkring köper Sola Business Valley-fastigheten av Lujatalo Oy

Report this content

Veritas Pensionsförsäkring och Lujatalo Oy har 27.9.2011 kommit överens om att Veritas köper Sola Business Valley-kontorsfastigheten som Lujatalo Oy håller på att bygga i Alberga, Esbo.

Lujatalo Oy bygger en ny flexibel kontorshelhet, Sola Business Valley, i Alberga, Esbo. Byggnaden inbegriper cirka 16 600 m2 uthyrbara kontorsutrymmen. Utöver de redan överenskomna hyresgästerna Aditro Oy och Lujatalo Oy flyttar också Schneider Electric Finland Oy till huset.

”I detta nu var en satsning på ett stort fastighetsobjekt i huvudstadsregionen lämplig för oss – Sola Business Valley var ett väldigt lockande placering tack vare det goda läget i Alberga. Dessutom är fastigheten helt uthyrd”, kommenterar Veritas Pensionsförsäkrings fastighetsdirektör Peter Karlsson köpet.

”Lokalerna i Sola Business Valley-fastigheten betyder att vi nu kan flytta alla verksamhetsställen och kontor inom huvudstadsregionen under samma tak. Vi är väldigt nöjda över att få ett modernt kontor för samtliga Schneider-anställda i huvudstadsregionen”, berättar landsdirektör Kari Laine från Schneider Electric Finland Oy. ”Gemensamma utrymmen är i linje med koncernens strategi att erbjuda energieffektiva helhetslösningar”.

”Sola Business Valley byggs enligt det internationella LEED-miljöcertifieringsystemet, vilket gör att driftskostnaderna hålls låga i denna energieffektiva fastighet och att fastighetens värde bibehålls också fortsättningen”, kommenterar Lujatalo Oy:s regiondirektör Heimo Hantula.

Köpesumman kommenteras inte.

Newsec Advice Oy har fungerat som säljarens rådgivare i affären.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING

Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter

Fastighetsdirektör Peter Karlsson, tfn 010 5501 851, 050 561 9545, Veritas Pensionsförsäkring

Landsdirektör i Finland Kari Laine, tfn 050 596 7010, Schneider Electric Finland Oy

Regiondirektör Heimo Hantula, tfn 044 585 2968, Lujatalo Oy

Avsändare

Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 550 1663, 045 636 6046, Veritas Pensionsförsäkring

Veritas Pensionsförsäkringär proffs på arbetspensionsförsäkring. Vi har erfarenhet av skötsel av lagstadgade pensionsförsäkringar sedan år 1962, då lagen om arbetspension trädde i kraft. Veritas Pensionsförsäkring erbjuder personlig, yrkeskunnig och heltäckande service i ärenden som gäller arbetspensioner och trivsel i arbetet. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på webbplatsen www.veritas.fi

Schneider Electric är en global energispecialist med fler än 110 000 anställda och verksamhet i mer än 100 länder. Företaget har en stark fokus på energieffektivisering och erbjuder integrerade lösningar för industriell automation, säkerhet, fastighetsautomation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation. Schneider Electric möjliggör säker, pålitlig och effektiv energiförsörjning för kunder i alla branscher. Schneider Electric är noterat på den franska fondbörsen i Paris och 2010 uppgick försäljningen till 19,6 miljarder euro. www.schneider-electric.fi

Lujatalo Oy hör till Luja-bolagen. Luja är en av de största koncerner inom byggbranschen i Finland. Företaget har landsomfattande verksamhet och anställer 1600 arbetstagare. Luja är föregångare i hållbart byggande såväl som tillverkare av betong och torrblandningar såsom byggnadsentreprenör och sanerare. Lujatalo bygger både bostäder och kontorslokaler, och Lujatalos specialområden är ombyggnader och energieffektivt byggande. Lujatalo har bland annat byggt Finlands första nollenergihöghus i Kuopio. www.luja.fi