Veritas Pensionsförsäkring och Ingman Finance Oy investerade i M-Brain

Veritas Pensionsförsäkring och Ingman Finance Oy har vartdera tecknat en 18 procent stor andel av aktierna i M-Brain Oy vid en riktad emission. M-Brain Oy är ett business intelligence-företag specialiserat på omvärldsbevakning och -analys.

Bakgrunden till investeringen utgörs av att M-Brain Oy i juni köpte upp Oy Cision Finland Ab som erbjuder såväl analoga som digitala tjänster för bevakning och analysering av information. I och med affären ändrades företagets namn från Oy Cision Finland Ab till M-Brain Media Oy. Företagen fortsätter som självständiga bolag, men erbjuder tjänster i tätt samarbete.

”En betydande institutionell och privat investerare gör det möjligt att vidareutveckla produktutbudet och affärsverksamheten inom båda bolagen”, konstaterar Kim Nyberg som är styrelseordförande för M-Brain Oy. ”Ökade resurser och en större kundvolym bidrar till att utvecklingsarbetet kring M-Brains egen sök- och maskinlärningsteknologi kan effektiveras och att gruppen kan växa och bli känd även internationellt.”

”I M-Brain förenas en lång erfarenhet av mediebranschen med teknisk toppkunskap. Vi ser en stor potential i M-Brain både vad gäller nuläget och företagets framtidsutsikter. En allt intelligentare insamling, analysering och förmedling av information representerar för oss framtiden inom handel, men också den teknologiska riktning som vi tror blir allt viktigare med tiden, säger Veritas Pensionsförsäkrings placeringsdirektör Staffan Sevón.

Högteknologi för framtidens vinnare

M-Brain Oy är ett av Finlands ledande business intelligence-företag. Företaget har specialiserat sig på bevakningen av media och digital information samt på omvärldsanalys. För att producera sina tjänster använder M-Brain Oy en teknologi som utvecklats inom företaget och som baserar sig på det senaste inom sökmotorsteknologi och maskinlärning. Företaget är i sin helhet i finländsk ägo.

”Betydelsen av information som en framgångsfaktor för organisationer växer hela tiden, och vi tror på en kraftig tillväxt inom den bransch som vi representerar. I den här nya sammansättningen kan vi erbjuda allt effektivare lösningar för kunskapsledning och för användningen av information inom alla funktioner i ett företag”, säger Kim Nyberg.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

 

Tilläggsuppgifter
Placeringsdirektör Staffan Sevón, tfn 010 550 1899, 040 772 7834, Veritas Pensionsförsäkring
Styrelseordförande Kim Nyberg, tfn 0400 430 538, M-Brain Oy

Avsändare
Kommunikatör Elina Saarinen, tfn 010 550 1932, 045 134 0603

 

M-Brain Oy ärett business intelligence -företag specialiserad på bevakningen av digital information. M-Brains tjänsteutbud baserar sig på en hybridlösning bestående av en egen utvecklad sökmotor i kombination med fysisk expertis. Företaget producerar snabb och relevant information för sina kunder som stöd för beslutsfattandet. Mer information på http://www.m-brain.com/.

Oy Ingman Finance Ab är ett bolag som huvudsakligen placerar i börsnoterade aktier men i mindre skala även i andra objekt. Bolaget ägs till 100 % av Ingman Group Oy Ab.

Veritas Pensionsförsäkring är proffs på arbetspensionsförsäkring. Vi har erfarenhet av skötsel av lagstadgade pensionsförsäkringar sedan år 1962, då lagen om arbetspension trädde i kraft. Veritas Pensionsförsäkring erbjuder personlig, yrkeskunnig och heltäckande service i ärenden som gäller arbetspensioner och trivsel i arbetet. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på webbplatsen www.veritas.fi.