Veritas placeringsresultat bäst på branschen – tillväxten fortsätter

–      Placeringsverksamheten gav branschens bästa avkastning, 11,5 %

–      Veritas premieinkomst ökade med 2,4 % till 380,4 miljoner euro,

–      Bolagets solvens förstärktes ytterligare, solvensgraden var 27,3 % vid årets slut

–      Verksamhetens effektivitet var bra med en omkostnadsprocent om 87,4

År 2010 var ett gott år för Veritas Pensionsförsäkring.

”Generellt kan vi säga att vi är mycket nöjda med år 2010. Särskilt fint lyckades vår placeringsverksamhet. Vi fortsätter också helt enligt vår strategi på tillväxtens väg”, säger Veritas Pensionsförsäkrings vd Jan-Erik Stenman.

Lyckad placeringsstrategi gav toppresultat

Veritas Pensionsförsäkrings placeringar avkastade 11,5 % (10,8 % år 2009) år 2010. Det goda resultatet är följden av en lyckad placeringsstrategi, där aktieplaceringarna bidrog med en avkastning om 23,8 %, fastighetsplaceringarna med 7,4 % och ränteplaceringarna med 6,1 %. Högst avkastning av alla gav de noterade aktierna: 24,6 %. Värdet av bolagets placeringsportfölj steg till cirka 2,1 (1,9) miljarder euro i slutet av år 2010.

”Vi är mycket nöjda med avkastningen för år 2010. Vår analys om den ekonomiska utvecklingen och marknadernas reaktioner var korrekt. Vi lyckades också utmärkt med allokeringen av våra ränteplaceringar, till exempel mellan företags- och statsobligationer och framför allt mellan obligationer på tillväxtmarknader och europeiska statsobligationer. Därtill säkrade vår långsiktiga strategi på fastighetsplaceringar totalresultatet”, analyserar Veritas Pensionsförsäkrings placeringsdirektör Staffan Sevón.

Också på lång sikt har Veritas placeringar lyckats väl. Under de tio senaste åren uppnår bolaget en årlig medelavkastning om 5,6 % (realavkastning 3,9 %). Under tidsperioden 1997–2010 stiger medelavkastning till 6,4 % (realavkastning 4,6 %).

Fortsatt tillväxt

Veritas premieinkomst steg med 2,4 % till 380,4 miljoner euro från 371,6 miljoner euro året innan. ArPL-lönesumman steg till 1 429,2 miljoner euro, dvs. med 4,5 % från året innan.

”Vi har valt tillväxt som en övergripande strategi för bolaget och vi har systematiskt arbetat för ökad försäljning under de senaste åren. I premieinkomst mätt ökade bolagets försäljning år 2010 med 6 % inom ArPL-försäkring och med hela 32 % inom FöPL-försäkring”, konstaterar vd Jan-Erik Stenman. Samtidigt har bolagets verksamhet hållits effektiv, omkostnadsprocenten var 87,4.

Nyckeln till tillväxt är en välmående personal. Därför har Veritas målmedvetet arbetat för att förbättra arbetstrivseln bland personalen. En personalundersökning som genomförts förra året visar att personaltillfredsställelsen i bolaget är högt över branschens genomsnitt.  

Stark solvens

Veritas Pensionsförsäkrings solvens förstärktes under fjolåret. Solvensgraden var 27,3 % (21,3) vid årets slut, vilket är ca 2,4 (3,0) gånger solvensgränsen. Utan beaktande av lindringen av solvensreglerna skulle solvensgraden ha varit cirka 22,2 % eller 1,9 gånger solvensgränsen.

Också kunderna gynnas av Veritas Pensionsförsäkrings goda resultat. Bolaget betalar 5,2 miljoner euro i kundåterbäringar för år 2010, dvs. ca 0,33 % av den försäkrade ArPL-lönesumman.

Veritas Pensionsförsäkrings officiella bokslut och elektroniska årsberättelse publiceras vecka 18 på webbplatsen www.veritas.fi.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING

Marknadskommunikation

Tilläggsuppgifter

Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 3432 299

Placeringsdirektör Staffan Sevón, tfn 010 550 1899, 040 772 7834

Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 5501 786, 050 5930 138

Avsändare

Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 6366 046

Veritas Pensionsförsäkring är en växande arbetspensionsförsäkrare, vars verksamhet grundar sig på personlig kontakt med kunden. Som en pålitlig partner tänker vi framåt för kundens del och erbjuder alltid den för honom bästa försäkringslösningen. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på www.veritas.fi.

Dokument & länkar