Veritas placeringsresultat förhållandevis bra – försäljningen löper väl

 

  • Veritas Pensionsförsäkrings placeringar avkastade 0,5 % under januari–mars år 2011
  • Bolagets solvens var stark, solvensgraden var 26,5 %
  • Premieinkomsten utvecklades positivt både för ArPL- och FöPL-försäkringarnas del

Veritas Pensionsförsäkrings placeringar avkastade 0,5 procent under årets första tre månader. Bäst avkastade de ickenoterade aktieinnehaven, 2,8 procent och fastighetsplaceringarna, 2,1 procent. Totalt avkastade aktieportföljen 0,9 procent.

Osäkerheten i ekonomin påverkade placeringsresultatet

Årets första kvartal har ur den globala ekonomins synvinkel förlöpt i osäkra tecken. ”Politiska omvälvningar, naturkatastrofer och stigande räntor har lämnat sitt spår på marknaderna. Vi har under dessa omständigheter nått en god avkastning”, analyserar Veritas Pensionsförsäkrings placeringsdirektör Staffan Sevón.

”Återhämtningen av den globala ekonomin är ett faktum, även om utsikterna för år 2012 är sämre än för i år på grund av naturliga cykliska faktorer samt stigande räntemarknader. Vi tror att det globala ekonomiska systemet möjliggör goda avkastningar också i fortsättningen särskilt för långsiktiga placerare såsom arbetspensionsbolag, som har tålamod att invänta avkastning”, fortsätter Sevón.

”Arbetspensionsbranschens placeringsverksamhet borde granskas ur ett längre perspektiv – vårt kvartal är snarare 25 år än tre månader. Viktigt är att undvika de djupaste svackorna hellre än att eftersträva avkastning under alla omständigheter. Det är också vår uppgift enligt lagstiftningen, pensionsmedlen ska placeras på ett lönsamt och betryggande sätt”, fyller Veritas Pensionsförsäkrings vd Jan-Erik Stenman på.

Veritas Pensionsförsäkrings solvens hölls på god nivå. Solvensgraden var 26,5 %, dvs. ca 2,3 gånger solvensgränsen. Utan beaktande av lindringen av solvensreglerna skulle solvensgraden ha varit cirka 21,4 % eller 1,8 gånger solvensgränsen.

Nyförsäljningen växer

Ur försäljningsperspektiv har året börjat väl för Veritas Pensionsförsäkring. ”Jämför man med samma period förra året växer premieinkomsten både för ArPL- och för FöPL-försäkringarnas del. En del av tillväxten kan dock förklaras med ändringarna i FöPL-lagstiftningen – den gjorde FöPL-företagare av en del av ägarna”, konstaterar Stenman.

Uppgifterna om kvartalsresultatet 1–3/2011 är inte reviderade.

Veritas Pensionsförsäkrings årsberättelse och officiella bokslut publiceras 5.5.2010 på adressen www.veritas.fi/arsberattelse2010.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRING
Marknadskommunikation

Bilagor
Placeringar grupperade enligt risk 31.3.2011

Tilläggsuppgifter
Vd Jan-Erik Stenman, tfn 010 550 1600, 050 3432 299
Placeringsdirektör Staffan Sevón, tfn 010 550 1899, 040 772 7834
Ekonomidirektör Tommy Sandås, tfn  010 5501 786, 050 5930 138

Avsändare
Marknadskommunikationschef Katja Hautoniemi, tfn 010 5501 663, 045 6366 046

Veritas Pensionsförsäkring är en växande arbetspensionsförsäkrare, vars verksamhet grundar sig på personlig kontakt med kunden. Som en pålitlig partner tänker vi framåt för kundens del och erbjuder alltid den för honom bästa försäkringslösningen. Mer information om Veritas Pensionsförsäkring finns på www.veritas.fi.

Dokument & länkar