Alla som arbetar på byggplatser ska ha skattenummer från och med 1.3.2013

Alla som arbetar på en gemensam byggarbetsplats ska fr.o.m. 1.3.2013 ha ett synligt personkort, i vilket också skattenumret har antecknats.

– Genom att införa skattenumret i personkortet vill vi säkerställa att alla som börjar arbeta på ett gemensamt bygge har införts i Skatteförvaltningens register innan arbetet börjar. Detta är en grundförutsättning för skatteövervakningen av arbetstagare och deras arbetsgivare, påpekar överinspektör Sari Wulff från Skatteförvaltningen.
Skattenumret är en individuell nummerserie med 12 siffror. Det går inte att räkna ut eller sluta sig till personens ålder, kön eller fördelstid på basis av skattenumret. Skattenumret som fåtts från Skatteförvaltningen varken byts eller ändras då personen byter t.ex. arbetsgivare eller arbetsplats.

475 652 personer har införts i skattenummerregistret
Lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen förutsätter att skattenumren av alla anställda på ett gemensamt bygge ska föras in i Skatteförvaltningens skattenummerregister för byggbranschen. Det är först efter registreringen som en anställd har rätt att arbeta på bygget.
Det offentliga skattenummerregistret öppnades i augusti 2012. Arbetsgivaren kan med hjälp av personens namn och skattenummer kontrollera om personens uppgifter har införts i skattenummerregistret. I registret finns nu 475 652 personer, varav ungefär 39 122 är utländska arbetstagare.
Anteckning i skattenummerregistret: arbetstagaren kan själv be om att bli infört i registret eller arbetsgivaren kan framföra begäran på arbetstagarens vägnar. Arbetstagaren kan be om införandet i registret per telefon eller genom att besöka skattebyrån. Anteckningen avregistreras inte utan arbetstagarens begäran. En utländsk arbetstagare antecknas i det offentliga skattenummerregistret vanligen i samband med tilldelandet av personbeteckningen.

Arbetsgivaren kan kontrollera om alla anställda är införda i registret och beställa flera skattenummer på en gång genom att skicka de anställdas personbeteckningar till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen skickar sedan skattenumren till arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan be i samband med detta att de anställda som inte ännu är registrerade ska införas i registret. Läs mera om det elektroniska förfarandet:  arbetsgivarens skattenummerbegäran.

Skyldigheten att anmäla entreprenader och arbetstagare träder i kraft 2014
År 2014 införs på byggen en särskild anmälningsskyldighet som gäller arbetstagare och byggentreprenader. I anmälningsförfarandet ska den som huvudsakligen genomför byggprojektet varje månad anmäla uppgifterna om de arbetstagare och andra prestationsmottagare som arbetar på bygget till Skatteförvaltningen, och alla beställare ska varje månad anmäla sina egna underentreprenader till Skatteförvaltningen.
Skatteförvaltningen utnyttjar uppgifterna i sin realtidsskatteövervakning. Dessutom kan vi med hjälp av uppgifterna bedöma kundernas beskattningsstatus och behov av registrering.

Genom alla dessa åtgärder bekämpar vi den grå ekonomin.
Ytterligare information:
Skatteförvaltningen, överinspektör Sari Wulff, tfn 020 612 3833
Skatteförvaltningen, överinspektör Kristiina Virmajoki, tfn 020 612 3871

Dokument & länkar

Snabbfakta

Alla som arbetar på en gemensam byggarbetsplats ska fr.o.m. 1.3.2013 ha ett synligt personkort, i vilket också skattenumret har antecknats.
Twittra det här

Citat

I registret finns nu 475 652 personer, varav ungefär 39 122 är utländska arbetstagare.
överinspektör Sari Wulff