Anvisningen om tidsbanker har publicerats

Skatteförvaltningen har uppdaterat anvisningarna om beskattningen av talko-, grannhjälps- och utbytesarbete. Anvisningen har ett helt nytt avsnitt om beskattningen av tidsbanksverksamhet.

– Vi uppdaterar anvisningarna för att medborgare varit i kontakt med Skatteförvaltningen och bett oss dra riktlinjer. Även om tidsbankerna diskuteras mycket, är de inte högsta prioritet i kampen mot den grå ekonomin, klargör ledande skattesakkunnig Tero Määttä.

Skatteförvaltningen bad flera intressentgrupper ge utlåtande om anvisningarna. Bland annat tidsbanken Stadin aikapankki, föreningen Avoin ministeriö (”Öppna ministeriet”) och Skattebetalarnas centralförbund kom med ställningstaganden.

- Uppdateringen har varit krävande eftersom ställningstagandena går i olika riktningar. Den nya anvisningen klargör på ett praktiskt plan vilka arbeten som omfattas av beskattningen av talko-, grannhjälps- och utbytesarbete. Även olika slags bytesringar så som tidsbanker har beaktats i anvisningen, berättar överinspektör Petri Manninen.

I anvisningen ingår många praktiska exempel.

• Bekanta dig med anvisningen

Ställ frågor om tidsbanker till skattemyndigheten på Facebook
Skatteförvaltningen erbjuder möjligheten att fråga om anvisningen i Facebook på sidan Fråga skattemyndigheten om tidsbanker. Skatteförvaltningens sakkunniga besvarar frågor 5‒15.11.2013.

- Beskattningen av talko-, grannhjälps- och utbytesarbete har väckt diskussion särskilt i sociala medier. Därför är Facebook en bra plats också för att ställa frågor till skattemyndigheten. Vi hoppas att gruppen får många frågor och en saklig diskussion om ämnet, säger kommunikationschef Merja Kangas.

Du kommer till sidan på Facebook antingen via bannern på ingångssidan till skatt.fi eller här.

Ytterligare information:
Personbeskattningsenheten, 020 612 5203

Dokument & länkar

Snabbfakta

Skatteförvaltningen har uppdaterat anvisningarna om beskattningen av talko-, grannhjälps- och utbytesarbete. Anvisningen har ett helt nytt avsnitt om beskattningen av tidsbanksverksamhet.
Twittra det här

Citat

Den nya anvisningen klargör på ett praktiskt plan vilka arbeten som omfattas av beskattningen av talko-, grannhjälps- och utbytesarbete. Även olika slags bytesringar så som tidsbanker har beaktats i anvisningen.
överinspektör Petri Manninen