Bär får säljas skattefritt så länge man inte är anställd att plocka dem

Inkomst från försäljning av vilda bär är skattefri om plockaren samlat bären som föda och säljer dem själv. Om plockaren fått lön för bärplockningen är det däremot fråga om skattepliktig inkomst. Skatt ska också betalas på inkomst från odlade bär, exempelvis jordgubbar.

Skattefri inkomst

Inkomst från försäljning av bär som plockats med allemansrätten är skattefri om bären säljs som exempelvis föda. Bären är skattefria endast om de inte är vidareförädlade, exempelvis mosade, sötade eller djupfrysta. Plockaren ska också själv sälja bären. Plockaren kan sälja bären exempelvis på torg eller på en rastplats vid vägen förutsatt att det sker hobbymässigt och tillfälligt. Bären kan också säljas skattefritt direkt till en restaurang eller partiuppköpare.

Skattepliktig inkomst

Om plockaren har ingått ett arbetsavtal om bärplockning utgör ersättningen för plockningen lön som ska beskattas enligt skatteprocenten för förvärvsinkomst. Normala arbetsgivarskyldigheter gäller för lönebetalaren.

Bärplockare från andra länder står vanligtvis i ett arbetsförhållande i Finland. Bärplockare som arbetar i Finland i högst sex månader och är anställda av en utländsk arbetsgivare betalar ingen skatt till Finland. De som anländer för att tillfälligt jobba för en finländsk arbetsgivare är begränsat skattskyldiga och behöver ett skattekort.

Skatteförvaltningen besöker bärodlingar

Skatteförvaltningen besöker bärodlingar för att göra det lättare för grupper av bärplockare som kommer till Finland att sköta sina ärenden. Om mer än 30 personer som behöver personbeteckningar och skattekort anländer för att arbeta på bärodlingen kan man be en tjänsteman från Skatteförvaltningen att besöka odlingen genom att använda kontaktblanketten som finns på skatt.fi.

Ytterligare information: Personbeskattningsenhetens kommunikation: 029 512 5203

Mera information om beskattningen av inkomster av naturprodukter

Skatteförvaltningen samlar in skatter och tryggar på så sätt samhällets funktion. År 2015 redovisade vi skatteintäkter för mer än 55 miljarder euro. Vi tryggar inflödet av skatteintäkterna genom att ge föregripande handledning och god service och övervaka skatteintaget på ett trovärdigt sätt. Vårt mål är att få våra kunder att handla rätt och på eget initiativ.
twitter.com/Verouutiset

Taggar:

Dokument & länkar