Du kan från hyresinkomster från en sommarstuga dra av de utgifter som anknyter till uthyrningen

Hyressäsongen för sommarstugor är som hetast just nu. Inkomsterna från uthyrning av den egna stugan är skattepliktig inkomst, så glöm inte att deklarera hyresinkomsterna till Skatteförvaltningen. Inkomsterna från uthyrning av en fritidsfastighet beskattas som kapitalinkomst. Från hyresinkomsterna kan man dra av utgifterna som har samband med uthyrningen.

Det lönar sig att beakta inkomsterna från uthyrningen av sommarstugan i inkomstskattesatsen, om årets nettohyresinkomster, dvs. summan som du fått i hyra minskad med utgifterna för uthyrningen underskrider 7 000 euro. Det behövs inget nytt skattekort för att höja inkomstskattesatsen utan du kan själv informera din arbetsgivare om den högre procenten. Det är enkelt att beräkna rätt innehållningsprocent med skatteprocenträknaren. 

Om du får mer än 7 000 euro i hyresinkomster från uthyrning av stugan ska skatten betalas som förskottskatt med separata kontoöverföringar. Mer information om betalning av förskottsskatter här. 

Du får dra av utgifterna för uthyrningen från inkomsterna av stuguthyrningen, t.ex. årliga reparationer, fastighetsskatter och försäkringspremier. Endast de kostnader som riktar sig till uthyrningstiden är avdragsgilla. Om du hyr ut sommarstugan t.ex. under sommarmånaderna, beaktas avdragen endast för dessa månader.

Avdragsgilla utgifter: 

  • fastighetsförmedlares förmedlingsarvode för uthyrningen
  • kostnader för utannonsering
  • elutgifter under uthyrningstiden
  • försäkringspremier för uthyrningstiden
  • fastighetsskatt för uthyrningstiden
  • avskrivning på byggnadens anskaffningsvärde för uthyrningstiden.

Icke-avdragsgilla utgifter: 

  • den del av utgifterna som överstiger hyran, om stugan hyrts ut till en släkting till underpris
  • avskrivning på byggnaden då hyresvärden inte äger fastigheten.

Tilläggsuppgifter: Personbeskattningsenheten kommunikation 029 512 5203

Skatteförvaltningen samlar in skatter och tryggar på så sätt samhällets funktion. År 2015 redovisade vi skatteintäkter för mer än 55 miljarder euro. Vi tryggar inflödet av skatteintäkterna genom att ge föregripande handledning och god service och övervaka skatteintaget på ett trovärdigt sätt. Vårt mål är att få våra kunder att handla rätt och på eget initiativ.
twitter.com/Verouutiset

Taggar:

Dokument & länkar