Fastighetsskatteintäkterna är över 5 procent större än i fjol

Report this content

             
Kommunernas fastighetsskatteintäkter är ca 1 368 miljoner euro i år. Detta belopp överstiger fjolårsbeloppet med ca 70 miljoner euro (ca 5 %). Den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen har stigit i 75 kommuner, skatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende i 72 kommuner och skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader i 66 kommuner.
En särskild skatteprocentsats för obebyggda byggplatser har fastställts i 153 kommuner och 248 kommuner har en särskild skatteprocentsats för allmännyttiga samfund.
Fastighetsskatten för 2013 beräknas på basis av beskattningsvärdena för år 2012 och de skatteprocentsatser som för år 2013 fastställts av kommunen där fastigheten är belägen. Största delen av fastighetsskatten (73 %) flyter in såsom tidigare från byggnaderna. Markens andel utgör ca 27 procent av intäkten.

Fastighetsägaren måste kontrollera fastighetsbeskattningsbeslutet
En ny bestämmelse i fastighetsskattelagen förpliktar fastighetsägaren att kontrollera och vid behov korrigera och komplettera de uppgifter som ligger till grund för fastighetsbeskattningen. Dessa uppgifter finns i Utredning om fastighetsbeskattningen 2013, som följer med beskattningsbeslutet.
För korrigeringar och kompletteringar får fastighetsägaren en förhandsifylld blankett, som följer med fastighetsbeskattningsbeslutet. Om uppgifterna är rätt, behöver anmälan inte returneras.
Förfallodagarna för fastighetsskatten är i höst, 16.9.2013 och 4.11.2013.  Giroblanketterna följer med det fastighetsbeskattningsbeslut som postas nu!
Sammanlagt postas ca två miljoner beskattningsbeslut. Fastighetsskatten är en skatt som grundar sig på mark- och byggnadsvärdet och som fastighetsägaren betalar till den kommun där fastigheten är belägen. Skatten är en andel av fastighetsvärdet i enlighet med fastighetsskatteprocentsatsen. Fastighetsskatteprocentsatsen fastställs av kommunen, men riksdagen föreskriver en nedre och en övre gräns för procenten.

För hälften av fastigheterna understiger skattebeloppet 170 euro
Fastighetsskatten påförs inte om skattebeloppet understiger 17 euro. Till denna kategori hör knappt 10 procent av fastighetsägarna.

Mera ingående information på skatt.fi:
• Kundmeddelande: Du får beslutet om fastighetsbeskattningen i mars
• Preliminära uppgifter om fastighetsbeskattningen 2013
• Statistiska uppgifter om fastighetsbeskattningen 2013 
• Fastighetsbeskattning
Skattemyndigheten ger råd och svarar på frågor också på Suomi24, adressen www.suomi24.fi/vero 

Ytterligare information Eila Närhi 040-1520199

Dokument & länkar

Snabbfakta

Kommunernas fastighetsskatteintäkter är ca 1 368 miljoner euro i år. Detta belopp överstiger fjolårsbeloppet med ca 70 miljoner euro (ca 5 %).
Twittra det här