Företagens skatteärenden kan nu skötas i MinSkatt

Från och med årsskiftet har företagare och företag kunnat sköta sina skatteärenden i den nya e-tjänsten MinSkatt. Skatteförvaltningens mest populära e-tjänster samlas till MinSkatt inom de närmaste åren.

Tjänsten öppnades för användarna av e-tjänsten Skattekonto i början av januari. Skatter på eget initiativ, som t.ex. moms och arbetsgivarprestationer, deklareras numera i MinSkatt.

- Alla deklarationer som har gjorts via Skattekonto flyttas nu till MinSkatt. På årsnivå är det fråga om nästan sex miljoner besök, vilket gör att en betydlig mängd datatrafik flyttas över till den nya tjänsten, berättar överinspektör Simo Silden.

I detta skede kan man i MinSkatt även lämna in en gåvoskattedeklaration, anmäla sitt kontonummer och betala skatter. Meningen är att nästan alla e-tjänster som Skatteförvaltningen tillhandahåller kommer att samlas till den nya tjänsten.

- I framtiden kan man sköta sina skatteärenden i en enda tjänst. MinSkatt kommer att kompletteras med elektronisk meddelandeväxling så att man om ett par år kan få svar på sina beskattningsfrågor via den, säger Silden.

Skatteförvaltningen uppmuntrar till elektronisk kommunikation  

Skatteförvaltningen har redan länge strävat efter att förnya och förenkla den elektroniska kommunikationen. För en del har den elektroniska kommunikationen redan blivit vardag: till exempel 93 % av aktiebolagen lämnar deklarationerna via webbtjänsterna.

Skyldigheten att deklarera elektroniskt utvidgades i början av året och i fortsättningen ska moms, arbetsgivarprestationer och andra skatter som betalas på eget initiativ deklareras elektroniskt.

Utöver denna skyldighet trädde ett flertal lagändringar i kraft vid årsskiftet gällande beskattningen. Företagsbeskattningen har förenhetligats och förtydligats. Skatter på eget initiativ betalas och deklareras enligt skatteperioden, och skatteperiodens längd kan väljas mer flexibelt.

Ytterligare information:

Ytterligare information för media: överinspektör Simo Silden tel. 029 512 3953

Skatteförvaltningen samlar in skatter och tryggar på så sätt samhällets funktion. År 2015 redovisade vi skatteintäkter för mer än 55 miljarder euro. Vi tryggar inflödet av skatteintäkterna genom att ge föregripande handledning och god service och övervaka skatteintaget på ett trovärdigt sätt. Vårt mål är att få våra kunder att handla rätt och på eget initiativ.
twitter.com/Verouutiset

Taggar:

Dokument & länkar