Förskottsskatten kan snart ändras på webben

Från början av 2014 kan man ansöka om förskottsskatt och ändra den på webben på adressen skatt.fi/skattekort.

Personkunderna kan ändra deras förskottsskatt eller få en helt ny förskottsskatt på webbtjänsten Skattekort på nätet, där de hittills har kunnat beställa eller skriva ut ett nytt skattekort. Den nya egenskapen gör det lättare att sköta sina förskottsskatter.

- I tjänsten kan man deklarera eller ändra förskottsbetalningspliktiga företagsinkomster, inkomster från jordbruk samt hyres- och andra kapitalinkomster. Däremot är det inte möjligt att deklarera eller ändra förskottsbetalningspliktiga förvärvsinkomster, inkomster från utlandet eller överlåtelsevinster, berättar överinspektör Kaija Selkäinaho som har varit med om att ta fram nyheten.

För ny förskottsskatt eller ändring av den behövs uppgiften om ens förskottsbetalningspliktiga inkomster och avdrag för hela året samt de skattekortsinkomster som man fått under början av året och verkställda förskottsinnehållningar. Inloggning i tjänsten sker med nätbankkoder eller med ett chipförsett personkort.

Lätt på webben
Förskottsskatt är en uppskattad inkomstskatt som ska betalas i förhand. Förskottsskatt betalas bland annat på inkomster från näringsverksamhet och jordbruk samt på hyresinkomster och försäljningsvinster på egendom.

- Exempelvis jordbrukare och företagare är typiska betalare av förskottsskatt. Jag tror att många av dem i framtiden kommer att göra eventuella ändringar på webben, eftersom det är det enklaste sättet.

Tilläggsuppgifter till media ges av överinspektör Kaija Selkäinaho, tfn 020 612 5159 och överinspektör Kaj Hoffren, tfn 020 612 5155.                                                             

Läs även:

Dokument & länkar

Snabbfakta

Från början av 2014 kan man ansöka om förskottsskatt och ändra den på webben på adressen skatt.fi/skattekort.
Twittra det här

Citat

Däremot är det inte möjligt att deklarera eller ändra förskottsbetalningspliktiga förvärvsinkomster, inkomster från utlandet eller överlåtelsevinster.
överinspektör Kaija Selkäinaho