Inkomstbeskattningen för 2012 är slutförd: Inkomstskatterna ökade trots att kapitalinkomstskatten och samfundsskatten minskade

Skatteförvaltningen insamlade 31,5 miljarder euro i inkomstskatter för samhället. Inkomstskatternas totalbelopp ökade med 420 miljoner euro (+1,3 %) jämfört med föregående år. Inkomstskatterna utgör cirka två tredjedelar av skatterna som Skatteförvaltningen samlar in.

Personkundernas förvärvsinkomstskatter ökade under skatteåret 2012 med 713 miljoner euro (+2,9 %). Tillväxten var dock något långsammare än tillväxten av förvärvsinkomsterna (+4,1 %).
Kapitalinkomstskatterna minskade i sin tur med 165 miljoner euro jämfört med skatteåret 2011. Beloppet av kapitalinkomstskatterna gick ned trots att skattesatsen skatteåret 2012 höjdes från 28 % till 30 och i fråga om kapitalinkomster som överstiger 50 000 euro till 32 %. Beloppet av skattepliktiga kapitalinkomster minskade med så mycket som 1,3 miljarder euro (-16,2 %). Den viktigaste enskilda orsaken var att överlåtelsevinsterna minskade med en tredjedel jämfört med skatteåret 2011.

På grund av nedgången i kapitalinkomstskatterna minskade också inkomstskatterna från personkunderna till staten något (-2,0 %). Totalbeloppet av kommunalskatter ökade däremot med 3,6 % och av kyrkoskatter med 2,8 %.

Skattesatsändringen bidrog till nedgången av samfundsskatter
Det fastställdes 4,7 miljarder euro i inkomstskatt för samfundskunder för skatteåret 2012. Minskningen jämfört med 2011 var 129 miljoner euro (-2,7 %).

Samfundsskattesatsen sänktes från 26 % till 24,5 % skatteåret 2012. Samfundsskatterna har emellertid inte minskat så mycket som man hade kunnat förvänta sig efter skattesatsändringen, vilket visar att samfundens skattepliktiga inkomster har ökat något under skatteåret 2012.

Mera ingående analyser och statistiska uppgifter per kommun finns i Skatt.fi:

Ytterligare information för massmedier:
Överinspektör Ilkka Karjalainen 040 517 9190
Överinspektör Matti Luokkanen 040 652 8031

Dokument & länkar

Snabbfakta

Skatteförvaltningen insamlade 31,5 miljarder euro i inkomstskatter för samhället. Inkomstskatternas totalbelopp ökade med 420 miljoner euro (+1,3 %) jämfört med föregående år. Inkomstskatterna utgör cirka två tredjedelar av skatterna som Skatteförvaltningen samlar in.
Twittra det här