Rekordmånga kompletterade sin skattedeklaration på nätet

Webbtjänsten Skattedeklaration på nätet var igen mer populär än någonsin. Nästan 640 000 kunder kompletterade eller korrigerade sin skattedeklaration via tjänsten. Detta utgör 45 % av alla som lämnade in sin skattedeklaration. Antalet kunder i webbtjänsten ökade med 75 000 jämfört med föregående år.

– Resultatet är utmärkt – tack till alla webbtjänstens kunder. Vårt framtida mål är dock att även locka resten av dem som korrigerar sin den förhandsifyllda skattedeklarationen till webben, berättar överinspektör Raija Myllys-Kauppinen.

Största delen behöver bara kontrollera skattedeklarationen
Över fem miljoner skattebetalare får en förhandsifylld skattedeklaration årligen. Ungefär 1,4 miljoner kunder korrigerar och returnerar den. Över 3 miljoner kunder behöver endast kontrollera sin skattedeklaration eftersom många uppgifter redan finns förtryckta på den.

Överlägset största delen av responsen är positiv
Webbtjänsten Skattedeklaration på nätet fick igen mest beröm av kunderna. Över 72 % av responsen var positiv. Enligt responsen tyckte t.ex. åldringar att tjänsten var lätt att använda jämfört med den gamla ruljangsen med kvitton.

Mindre än tio procent av responsen var negativ och ca 18 procent gav Skatteförvaltningen förbättringsförslag för tjänsten.

- Mest frågor och förbättringsförlag förorsakade punkten för resekostnader, som ändrats i år. Med hjälp av responsen strävar vi efter att fortfarande förbättra tjänsten, konstaterar Myllys-Kauppinen.

Efterfrågans tyngdpunkt är på webben
Skatteförvaltningens hela tjänsteutbud har i allt högre grad överförts till webben och e-tjänster. Tjänsternas efterfrågan på andra kanaler har minskat i flera år.

– Skatteförvaltningen har fungerat som vägvisare vid utvecklandet av e-tjänster och vid hur det görs lättare för kunden att sköta ärenden. Vi har under de senaste åren fått åtskilliga priser för tjänsternas användarvänlighet, konstaterar kommunikationschef Merja Kangas.

Kunderna har redan i flera års tid kunnat korrigera den förhandsifyllda skattedeklarationen elektroniskt eller beställa skattekortet på webben. Allt baserar sig på lagstiftningen, som gör det möjligt att t.ex. överföra stora datamängder direkt från bankerna eller arbetsgivarna till skattemyndigheten.

- Även datatekniken måste hänga med i utvecklingen. För tillfället förnyas hela systemet så att det fungerar ännu bättre ihop. Detta leder till kostnadseffektivitet och ökar på e-tjänsternas potential.

Skatteförvaltningen har också visat sig vara en flexibel aktör. När webbtjänsten Skattedeklaration på nätet t.ex. låg nere i några timmar under den sista officiella inlämningsdagen rättades situationen snabbt till genom att ge kunderna tre tilläggsdagar.

- Den största delen av skatteärendena kan skötas utan att alls besöka skattebyrån, påminner Kangas.

Läs mer om skattedeklarationer på skatt.fi.

Ytterligare information till media ges av överinspektör Raija Myllys-Kauppinen, 020 612 3896.

Dokument & länkar

Snabbfakta

Webbtjänsten Skattedeklaration på nätet var igen mer populär än någonsin. Nästan 640 000 kunder kompletterade eller korrigerade sin skattedeklaration via tjänsten. Detta utgör 45 % av alla som lämnade in sin skattedeklaration. Antalet kunder i webbtjänsten ökade med 75 000 jämfört med föregående år.
Twittra det här

Citat

Skatteförvaltningen har fungerat som vägvisare vid utvecklandet av e-tjänster och vid hur det görs lättare för kunden att sköta ärenden. Vi har under de senaste åren fått åtskilliga priser för tjänsternas användarvänlighet.
kommunikationschef Merja Kangas