• news.cision.com/
  • Verohallinto/
  • Resultat uppnås genom myndighetssamarbete – antalet anmälningar om ekonomiska brott slog nytt rekord

Resultat uppnås genom myndighetssamarbete – antalet anmälningar om ekonomiska brott slog nytt rekord

Report this content

Detta framgår ur den färskaste publikationen av Grå ekonomi – övervakningsstatistik 2016. I publikationen konstateras det att förutsättningen för att olika tillsynsmyndigheter ska uppnå resultat är ett fungerande myndighetssamarbete. Bland annat konkursombudsmannen, Arbetslöshetsförsäkringsfonden, Pensionsskyddscentralen, Valvira och regionförvaltningsverkets alkoholförvaltning samt regionförvaltningsverkens tillsyn av beställaransvaret och utländska arbetstagare, säger att de riktade åtgärderna ger resultat genom samarbete.

– Finlands modell för bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utgår ifrån nära myndighetssamarbete. Samarbetet har många slags former, till exempel informationsutbyte myndigheterna emellan, gemensamma projekt och gemensamma kontroller, konstaterar Janne Marttinen, direktör för Enheten för utredning av grå ekonomi.

Att förebygga och bekämpa
Inom Skatteförvaltningen ligger tyngdpunkten på att förebygga och bekämpa allvarlig grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Förändringarna i åtgärderna kring skatterevision och indrivning syns både på antalet skatterevisioner av grå ekonomi och i antalet brottsanmälningar. Antalet för båda har ökat sedan fjolåret. Bekämpningen av grå ekonomi inom skatterevisionen omorganiserades i början av år 2016 och detta syns genom att man nu särskilt koncentrerar sig på bekämpning av allvarlig grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Mängden anmälningar om ekonomiska brott ökar alltjämt
Ur publikationen framgår att antalet anmälningar om ekonomiska brott som Polisen registrerar har slagit nytt rekord. Antalet ökade med cirka 13 % från ifjol. Polisen har fått reda på flera fall av bland annat grovt skattebedrägeri, grov penningtvätt, registeranteckningsbrott och ockerliknande diskriminering i arbetslivet.

Nya fenomen inom Tullen
Enligt publikationen har utmaningarna inom Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet ökat till följd av nya fenomen relaterade till ekonomisk brottslighet. Hit hör exempelvis brottslighet med koppling till elektronisk handel och trafiken inom EU-handeln som blivit mer internationell. Internet används också allt mer som ett medel för marknadsföring och försäljning av högt beskattade varor till konsumenter samtidigt som man kringgår skattebestämmelserna för dessa varor.

Grå ekonomi – övervakningsstatistik 2016
Publikationen Grå ekonomi – övervakningsstatistik 2016, som Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi har redigerat, ger en bred överblick över olika myndigheters statistik för år 2016 som tangerar grå ekonomi. Av statistiken får man reda på bland annat resultaten av Skatteförvaltningens skatterevisionsverksamhet och indrivning, resultaten av verksamheten hos olika tillsynsmyndigheter, antalet ärenden som gäller ekonomiska brott som behandlats hos olika brottsbekämpningsmyndigheter samt utsökningsförvaltningens statistik.

Bekanta dig med publikationen på webbplatsen skatt.fi: Grå ekonomi - övervakningsstatistik 2016.

Ytterligare information

Janne Marttinen
Direktör, Skatteförvaltningen
janne.marttinen@vero.fi
tfn 029 512 6066

Marko Niemelä
Biträdande direktör, Skatteförvaltningen
marko.niemelä@vero.fi
tfn 029 512 6070

Snabbfakta

Publikationen Grå ekonomi – övervakningsstatistik 2016, som Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi har redigerat, ger en bred överblick över olika myndigheters statistik för år 2016 som tangerar grå ekonomi.
Twittra det här

Citat

Finlands modell för bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utgår ifrån nära myndighetssamarbete.
Janne Marttinen, Enheten för utredning av grå ekonomi