• news.cision.com/
  • Verohallinto/
  • Skatteförvaltningen år 2012: Fokus på uteblivna skatteintäkter och på en positivare attityd till skatter

Skatteförvaltningen år 2012: Fokus på uteblivna skatteintäkter och på en positivare attityd till skatter

Report this content

Skatteförvaltningen redovisade skattetillgångar till ett belopp på 50,3 miljarder euro till staten, kommunerna, församlingarna och skogsvårdsföreningarna år 2012, anger Skatteförvaltningens färska årsberättelse. Beloppet ökade med 2,6 procent från året innan. År 2012 uppstod en offentlig debatt i Finland kring frågor som ligger mycket nära Skatteförvaltningen, nämligen skattefelet (uteblivna skatteintäkter) samt medborgarnas och företagens skattemoral.

 

”Skatteförvaltningen ska agera så att finländarna även i fortsättningen förhåller sig positivt till skattebetalning och så att medborgarnas attityd gentemot grå ekonomi bekämpar den även i praktiken. Vi strävar efter att kunderna ska känna till sina rättigheter och skyldigheter samt att de ska kunna och vilja handla rätt och i tid”, skriver Pekka Ruuhonen, generaldirektör för Skatteförvaltningen.

För att främja viljan att betala skatter är det viktigt att vi visar medborgarna och företagen hur de kan göra rätt för sig. Under 2012 började Skatteförvaltningen t.ex. ge ut ett nyhetsbrev som informerar om förändringar i företagsbeskattningen, och drygt 8 000 företag och bokföringsbyråer prenumererade på det.

Också lättanvända tjänster gör det enklare att sköta skatteärenden. I fjol öppnades en webbtjänst för personkunderna, där kunden kan själv skriva ut skattekortet. Bland dem som korrigerade sin skattedeklaration var 41 procent sådana som gjorde det via e-tjänsten.

Inom byggbranschen infördes skattenummer för bekämpande av grå ekonomi. Skatteförvaltningen satte ca 34 procent av skatterevisionens totala arbetstid på granskningen av grå ekonomi. Projektet för skatterevision inom byggbranschen, som slutfördes i slutet av året, genomförde sammanlagt 3 525 skatterevisioner under sina fem verksamhetsår, och drygt 200 miljoner euro debiterades i skatt.

I samband med skattegranskningar som hänförde sig till internprissättning gjordes förslag om tillägg av nästan 300 miljoner till bolagens skattepliktiga inkomst. I skatter betyder detta 75–80 miljoner euro.

Beskattningen omfokuseras

Samtidigt med årsberättelsen ges ut publikationen ”Skatter i siffror” som ger en helhetsbild av beskattningsstrukturen, skattegrunderna och skatteutfallet i Finland. Vidare jämför publikationen beskattningen i Finland med de övriga OECD-länderna.

Den visar bl.a. att fokusen håller på att flyttas från beskattningen av arbete till beskattningen av konsumtion.  Under 2000–2011 har konsumtionsskatternas andel av skatteintäkterna i Finland ökat från 31,7 procent till 36,1 procent. Samtidigt har andelen av inkomst- och förmögenhetsskatter gått ned från 44,7 procent till 37,2 procent. År 2011 var mervärdesskatternas andel av skatterna i Finland 20,6 procent, av skatterna i Sverige 21,5 procent och av skatterna i Förenta staterna 8,1 procent.

Publikationer på webben:
• Årsberättelse 2012
 Skatter i siffror 2013

Ytterligare information för massmedier:
Årsberättelse: kommunikationsplanerare Terhi Karttunen, tfn 020 550 3262
Fickstatistik: överinspektör Riitta Ijäs, tfn 020 612 4134

Dokument & länkar

Snabbfakta

Skatteförvaltningen redovisade skattetillgångar till ett belopp på 50,3 miljarder euro till staten, kommunerna, församlingarna och skogsvårdsföreningarna år 2012, anger Skatteförvaltningens färska årsberättelse.
Twittra det här

Citat

Skatteförvaltningen ska agera så att finländarna även i fortsättningen förhåller sig positivt till skattebetalning och så att medborgarnas attityd gentemot grå ekonomi bekämpar den även i praktiken. Vi strävar efter att kunderna ska känna till sina rättigheter och skyldigheter samt att de ska kunna och vilja handla rätt och i tid
Pekka Ruuhonen, generaldirektör för Skatteförvaltningen