Skatteförvaltningen blev överraskad – antalet elektroniskt inlämnade skattedeklarationer har nästan fördubblats

I vår har antalet skattedeklarationer som lämnats in elektroniskt ökat kraftigt. I fjol hade drygt 138 000 skattedeklarationer lämnats in på webben vid motsvarande tidpunkt. Den nyaste siffran är nu 220 000. 

-       Vi har nästan inte trott våra ögon och misstänkt fel i datasystemen. Efter att ha kontrollerat saken många gånger kan vi enbart tacka kunderna och konstatera att webbtjänsten nu används mycket effektivt, säger kommunikationschef Pirjo Korvola entusiastiskt.

Korvola tror att populäriteten beror på de förnyelser som gjorts i år. För första gången kan skattedeklarationen också fyllas i på engelska på webben. Hjälp för att fylla i deklarationen kan fås via nya kanaler som t.ex. chatten och Svarsbanken.

-       Vi är ännu aktivare även i sociala medier: nytt i år är t.ex. livesändning på Periscope och ett webbseminarium om skattedeklarationen. Skattebilen är också i år på turné i Finland för att kunderna ska få hjälp med att fylla i sina skattedeklarationer på webben.

Glöm inte att kontrollera

Skattedeklarationen har kunnat lämnas in elektroniskt redan fr.o.m. år 2008. Då kunde enbart resekostnader korrigeras och kompletteras. Nu kan redan nästan alla avdrag deklareras elektroniskt.

-       Mest deklareras resekostnader, hushållsavdrag och hyresinkomster. Vi ger dock alltid först rådet att öppna skattedeklarationen som skickats hem till dig och kontrollera att uppgifterna stämmer.

Det har blivit lättare att fylla i skattedeklarationen under årens lopp på grund av att kvitton eller pappershandlingar inte längre ska bifogas. Så pass mycket mental ansträngning behövs ändå för att fylla i deklarationen att man kan känna sig som vinnare efter att medborgarplikten är fylld.

-       Vi känner likadant. Ett av de bästa sätten att spara gemensamma medel är att lämna in deklarationen elektroniskt. Varje deklaration som lämnas in på webben kostar samhället knappt fyra euro medan en pappersdeklaration kostar nästan 14 euro, räknar Korvola.

Om man inte har kontrollerat och kompletterat sin deklaration än finns det ännu gott om tid. De sista inlämningsdagarna är i år 4.5 och 13.5. Ditt eget inlämningsdatum står på den förhandsifyllda skattedeklarationens första sida.

Ett webbseminarium som är öppet för alla arrangeras 26.4 kl.13. Webbseminariet läggs ut på Skatteförvaltningens YouTube-kanal och på www.mediaserver.fi/live/vero. (videon på svenska publiceras 28.4.)


Ytterligare information till medier Pirjo Korvola, tfn 029 5123 996

Skatteförvaltningen samlar in skatter och tryggar på så sätt samhällets funktion. År 2015 redovisade vi skatteintäkter för mer än 55 miljarder euro. Vi tryggar inflödet av skatteintäkterna genom att ge föregripande handledning och god service och övervaka skatteintaget på ett trovärdigt sätt. Vårt mål är att få våra kunder att handla rätt och på eget initiativ.
twitter.com/Verouutiset

Taggar:

Dokument & länkar