Skatteförvaltningens kundbetjäning inom huvudstadsregionen centraliseras till köpcentret Kluuvi

Skatteförvaltningens kundbetjäning inom huvudstadsregionen flyttar till köpcentret Kluuvi (Alexandersgatan 9, 4:e våningen) den 5 september. Kundbetjäningen i huvudstadsregionens övriga kundkontor slutar samtidigt.

På det nya kundkontoret sköter vi skatteärenden för såväl personkunder som företags- och samfundskunder.  

Skatteförvaltningen öppnar en helt ny typ av kundkontor i köpcentret Kluuvi i Helsingfors  

Det nya kundkontoret är Skatteförvaltningens flaggskepp för vårt nya kundbetjäningskoncept. På kundkontoret finns ett självbetjäningsområde där kunderna kan sköta sina skatteärenden på nätet. Vid behov kan kunderna få hjälp med e-tjänsterna av våra kundhandledare.  

Allt fler skatteärenden kan skötas på nätet med nätbankskoder 

Majoriteten av skatteärenden är sådana som lätt kan skötas på nätet. Skatteförvaltningens samtliga e-tjänster hittas på skatt.fi. Det krävs autentisering för att kunna logga in i Skatteförvaltningens e-tjänster.  

Vi rekommenderar att kunderna i framtiden tar sina bankkoder med sig när de besöker skattebyrån. Om det inte går att sköta ett skatteärende på nätet i självbetjäningsområdet kan kunden köa till servicedisken. 

Kundbetjäningen inom huvudstadsregionen i köpcentret Kluuvi från och med 5.9 

Kundbetjäningen i huvudstadsregionens övriga kundkontor slutar samtidigt. 

Tjänstesortimentet kommer att utvidgas  

Den nya självbetjäningsmodellen tas i bruk också på andra skattebyråer. Vi har för avsikt att under höstens lopp öppna självbetjäningsområden också på våra största skattebyråer.  

Vidare kommer Skatteförvaltningens tjänstesortiment senare att utvidgas med en tidsbokningstjänst.  

Ytterligare information: Biträdande direktör Merja Kangas, tfn 029 512 4635 eller skattedirektör Tuuli Oksanen, tfn 029 512 2990. 

Skatteförvaltningen samlar in skatter och tryggar på så sätt samhällets funktion. År 2015 redovisade vi skatteintäkter för mer än 55 miljarder euro. Vi tryggar inflödet av skatteintäkterna genom att ge föregripande handledning och god service och övervaka skatteintaget på ett trovärdigt sätt. Vårt mål är att få våra kunder att handla rätt och på eget initiativ.
twitter.com/Verouutiset

Taggar:

Dokument & länkar