Skyldigheten att lämna uppgifter om entreprenader och arbetstagare träder i kraft 2014

De första lagstiftningsåtgärderna för att bekämpa grå ekonomi bestod av utdelningen av skattenummer och införandet av dessa nummer i ett offentligt register. Skattenummerförfarandet kan ändå inte ensamt garantera en tillräcklig övervakning och därför införs dessutom en skyldighet att lämna uppgifter som gäller arbetstagare och byggentreprenader.

Lagen om beskattningsförfarande och arbetarskyddslagen innehåller bestämmelser om de nya skyldigheterna. Enligt lagstiftningen ökar lämnandet av uppgifter som gäller byggande till Skatteförvaltningen fr.o.m. 1.7.2014. Första gången lämnas uppgifterna i september 2014.

- Genom alla dessa åtgärder bekämpar vi den grå ekonomin, påpekar överinspektör Sari Wulff från Skatteförvaltningen

Skyldigheten att lämna uppgifter gäller flera aktörer
Skyldigheten att lämna uppgifter gäller byggverksamhet, företag och självständiga yrkesutövare som idkar byggverksamhet samt arbetstagare som arbetar på gemensamma byggarbetsplatser.

Den som beställer byggtjänster anmäler varje månad direkt till Skatteförvaltningen vem man beställt byggarbete av. För byggentreprenader bör man anmäla uppgifter som gäller entreprenadavtalet, bl.a. avtalsparter, den totala summan, hur långt avtalet är och den fakturerade summan för anmälningsperioden separat för varje bygge.

Förutom uppgifter om entreprenaderna meddelas uppgifter om alla personer som arbetar på den gemensamma byggarbetsplatsen oberoende av arbetsförhållandets typ eller arbetsgivarens namn. Skyldigheten att lämna uppgifter gäller också självständiga yrkesutövare. Uppgifter om de anställda ges per bygge genom den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet. Varje företag meddelar sina egna anställda till den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet, som vidarebefordrar uppgifterna till Skatteförvaltningen varje månad.

Förutom byggverksamhet som sker på ett bygge och dess arbetstagaruppgifter är också privatpersoner och hushåll anmälningsskyldiga i rollen som byggherre om byggandet kräver ett bygglov. Anmälan måste lämnas in till Skatteförvaltningen före slutsynen.

Ytterligare information för medier: överinspektör Sari Wulff tfn 020 612 3833 och överinspektör Kristiina Virmajoki tfn 020 612 3871

Dokument & länkar

Snabbfakta

Skattenummerförfarandet kan ändå inte ensamt garantera en tillräcklig övervakning och därför införs dessutom en skyldighet att lämna uppgifter som gäller arbetstagare och byggentreprenader.
Twittra det här

Citat

Genom alla dessa åtgärder bekämpar vi den grå ekonomin
överinspektör Sari Wulff