Sommarfest på kommande? Dra fördel av hushållsavdraget

Sommarens fester närmar sig, hemmet borde kanske storstädas, trädgården snyggas upp och kanske också terrassen borde byggas om Kostnaderna för ett arbete som du låtit utföra i hemmet är delvis avdragsgilla vid beskattningen, så det lönar sig att leja hjälp.

Du kan få hushållsavdrag upp till 2 400 euro. Självriskandelen är 100 euro. Beloppet på avdraget är beroende av om det är fråga om en arbetstagare i arbetsförhållande eller om arbetstagaren arbetar för ett företag. Om du köpt arbetet av ett företag som är infört i förskottsuppbördsregistret, får du vid beskattningen dra av 45 procent av arbetets andel. Om det är fråga om en arbetstagare som du anställt i arbetsförhållande, får du vid beskattningen dra av 15 procent av arbetagarens lön samt lönebikostnaderna.

För hurdant arbete får du avdraget?

Du får hushållsavdraget exempelvis för städ-, serverings- och matlagningsarbete. Du får avdraget också för underhåll eller ombyggnad av bostaden: målning, tapetsering och förnyelse av golvytor. Läs mera om arbeten som berättigar till hushållsavdraget.

Hur kan du ansöka om avdraget?

Hushållsavdraget tas i beaktande vid beskattningen så att den sänker skattesatsen. Det lönar sig att dra fördel av avdraget genast och ansöka om ett nytt skattekort i webbtjänsten Skattekort på nätet. Ett avdrag som görs med skattekortet fungerar bäst om du regelbundet låter utföra sådant arbete som berättigar till hushållsavdraget och om det är lätt att värdera faktureringsbeloppet för hela året.

Webbtjänsten Palkka.fi är i sin tur det bästa alternativet om du anställer en arbetstagare i arbetsförhållande. Det är behändigt att betala lönerna i tjänsten och de lagstadgade anmälningarna och deklarationerna sänds automatiskt till de rätta mottagarna. Ett hushållsavdrag du angett i Palkka.fi räknas dig till godo vid den slutliga beskattningen. Hushållsavdraget förmedlas automatiskt från de båda tjänsterna till den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Ytterligare information till medier: personbeskattningens kommunikation tfn 029 512 5203

Skatteförvaltningen samlar in skatter och tryggar på så sätt samhällets funktion. År 2015 redovisade vi skatteintäkter för mer än 55 miljarder euro. Vi tryggar inflödet av skatteintäkterna genom att ge föregripande handledning och god service och övervaka skatteintaget på ett trovärdigt sätt. Vårt mål är att få våra kunder att handla rätt och på eget initiativ.
twitter.com/Verouutiset

Dokument & länkar