Förundersökning mot Vesper Group läggs ned

Riskhanteringsföretaget Vesper Group är sedan 2009 upphandlad säkerhetspartner till Utrikesdepartementet. I uppdraget ingår bland annat att hantera säkerheten på den svenska ambassaden i Afghanistans huvudstad Kabul. I början av året anmälde Inspektionen för strategiska produkter (ISP) Vesper Group för misstänkt smuggling och brott mot krigsmateriellagen.

- Vi var redan i vintras tydliga med att det rörde sig om ett missförstånd kring Utrikesdepartementets inköp och utförsel av skyddsutrustning till ambassadens personal. Skyddsutrustningen ägs av Utrikesdepartementet och utförseln har hanterats av dem. ISP:s anmälan byggde därför på ett beklagligt missförstånd, säger Vesper Groups vice vd Mikael Svensson.

Åklagarkammaren för säkerhetsmål har nu fattat beslut om att lägga ned förundersökningen. I beslutet anges att det inte går att bevisa att något brottsligt handlande har förekommit.

- Naturligtvis är det skönt att åklagaren delar vår och Utrikesdepartementets uppfattning om att något brott inte har begåtts. Vi har varit trygga med vårt agerande hela tiden men det känns givetvis oerhört positivt att förundersökningen nu läggs ned, avslutar Mikael Svensson.

För ytterligare information kontakta Vesper Groups pressansvarige Manuel Ferrer på telefon 070-6660259.