Vesper Group utökar ansvaret för skyddet av Sveriges ambassader

Under våren har Utrikesdepartementet genomfört en upphandling av säkerhetsskydd för ambassaderna i Afghanistan, Irak och Pakistan. Utrikesdepartementet har nu beslutat att anta Vesper Groups anbud.

- Vi är naturligtvis både glada och stolta. Det är ett kvitto på att Utrikesdepartementet uppskattar det säkerhetsskydd som vi hitintills levererat till svenska ambassader, säger Vesper Groups vice VD Rickard Dittmer.

Vesper Group har sedan tidigare haft ett ramavtal med Utrikesdepartementet. Det nya beslutet innebär en utökning av säkerhetsskyddet som Vesper Group levererar.

För ytterligare information eller kommentarer, kontakta Vesper Groups pressjour på tel. 0706 66 02 59.

www.vespergroup.se