Marknadsmeddelande 28/18 – Veteranpoolen AB noteras på AktieTorget den 30 januari 2018

Första handelsdag på AktieTorget för Veteranpoolen AB:s aktie är den 30 januari 2018. Kortnamnet för aktien är VPAB B.

Information om aktien: 
Kortnamn: VPAB B 
Aktienamn: Veteranpoolen B 
ISIN: SE0010663161 
Orderbok-ID: 45YC 
CFI: ESVUFR  
FISN: VETERANPOO/SH B 
Organisationsnummer: 556905-1070 
LEI: 549300HSTKGCK57GQC78   
Kvotvärde: 0,30 SEK
Första handelsdag: 30 januari 2018
Antal aktier: 18 241 474 
Market Segment: ATSE
MIC code: XSAT
Tick table/liquidity band #: 2 (Shares and depositary receipts) 

Stockholm den 23 januari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Veteranpoolens affärsidé är att erbjuda privattjänster och bemanna företag i de flesta branscher. Veteranpoolen ska vara Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Dessa ambitiösa och yrkesskickliga veteraner ska hjälpa till med bland annat ROT- och RUT-tjänster för privatpersoner och bemanningslösningar åt företag och organisationer via ett franchisingkoncept med kontor i hela landet.