Optionsinnehavare utnyttjar teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram 2018/2021

Report this content

Extra bolagsstämma i Veteranpoolen AB den 11 april 2018 beslutade om ett incitamentsprogram i form av en riktad emission av högst 1 802 000 teckningsoptioner till anställda. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie av serie B till en teckningskurs om 18 kronor under en period om 14 kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020 har offentliggjorts, och under en period om 14 kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets rapport för det första kvartalet 2021 har offentliggjorts.

- Optionsprogrammet har två teckningsperioder och det finns tydliga indikationer på att resterande optionsinnehavare avser att teckna sig för aktier under den andra teckningsperioden veckorna efter vår rapport för det första kvartalet 2021. Det är roligt och bra att många medarbetare avser bli delägare eller öka sitt delägarskap, säger Mats Claesson VD för Veteranpoolen AB.

Genom utnyttjande av teckningsoptioner av en optionsinnehavare under mars 2021 kommer antalet aktier av serie B i bolaget att öka från 15 991 474 till 16 019 474. Totalt antal aktier i bolaget kommer att öka från 18 241 474 till 18 269 474. Bolagets aktiekapital kommer att öka från 547 244,22 kronor till 548 084,22 kronor.

För mer information om villkoren för incitamentsprogrammet, se styrelsens förslag till incitamentsprogram 2018/2021 samt villkor för teckningsoptioner 2018/2021 på www.veteranpoolen.se.

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB

Tel: 0300-77001

E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB

Tel: 0300-687787

E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se

Prenumerera