Produktionsdata för augusti 2020

Report this content

Veteranpoolen AB producerade ca 64 000 timmar under augusti 2020 att jämföras med ca 77 000 timmar under augusti 2019. Producerade timmar avser utförda och debiterbara uppdrag under perioden.

Veteranpoolen har under flera år haft ett stort enskilt uppdrag som den senaste tiden minskat i omfattning. Under augusti månad levererades ca 900 timmar på detta uppdrag vilket skall jämföras med ca 9 000 timmar under samma period föregående år.

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB
Tel: 0300-687787
E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se

Denna information är sådan information som Veteranpoolen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 september 2020.

Prenumerera