Produktionsdata för december 2020

Report this content

Veteranpoolen AB producerade ca 35 000 timmar under december 2020 att jämföras med ca 42 000 timmar under december 2019. Producerade timmar avser utförda och debiterbara uppdrag under perioden.
Veteranpoolen har under flera år haft ett stort enskilt uppdrag som den senaste tiden minskat i omfattning. Under december månad levererades 0 timmar på detta uppdrag vilket skall jämföras med ca 3 700 timmar under samma period föregående år.

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB
Tel: 0300-687787
E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se

Denna information är sådan information som Veteranpoolen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 januari 2021.

Prenumerera