Produktionsdata för december 2022

Report this content

Veteranpoolen AB producerade ca 74 000 timmar under december 2022 att jämföras med ca 64 000 timmar under december 2021. Producerade timmar avser utförda och debiterbara uppdrag under perioden.

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB
Tel: 0300-687787
E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se

Prenumerera